okres Semily – příspěvková organizace

Školní družina

Vychovatelka: Lucie Klusová

Školní družina je součástí budovy Obecního úřadu v Ohrazenicích. Součástí ŠD je herna, dále šatna a sociální zařízení. K dispozici ŠD je počítačová učebna a tělocvična v patře budovy, hřiště. Pitný režim je zajištěn ve ŠD – šťáva, čaj. Družina je vybavena hračkami, stavebnicemi, moderním nábytkem, televizí s videem a DVD přehrávačem. Její útulnost a veselost podtrhují práce dětí. ŠD se zaměřuje převážně na tvůrčí a výtvarné činnosti.

CÍLE ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY

  • Rozvoj osobnosti člověka
  • Získávání všeobecného přehledu.
  • Pochopení a uplatňování zásad demokracie.
  • Utváření vědomí národní a státní příslušnosti, respekt k jiné etnické, kulturní a náboženské komunitě.
  • Pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů.
  • Získávání a uplatňování znalostí o životním prostředí, jeho ochrana.
  • Dodržování bezpečnosti a ochranu zdraví.