okres Semily – příspěvková organizace

Pedagogický sbor a rozdělení tříd 2022/2023

Rozdělení tříd ( ročníků) 2022/2023

  • Mgr. Helena Damašková – I. třída: 1., 2. ročník (5, 8 žáků)
  • Mgr. Klára Benešová – II. třída: 3., 4. ročník (8, 5 žáků)
  • Mgr. Ilona Kroupová – III. třída: 5. ročník (13žáků)
  • Školní družina: Růžena Býmová

Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor tvoří ředitelka a 2 pedagogové, 1 vychovatelka školní družiny. Ve sboru jsou zastoupeni pedagogové s kvalifikací pro dyslektickou péčí o žáky.

Prioritou školy je vzdělávání a výchova žáků podle poznatků o psychosomatickém vývoji dětí a mládeže, tudíž je velký důraz kladen na další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Prioritními oblastmi DVPP jsou psychologie, pedagogika, osobnostní a sociální výchova, moderní metody v didaktice předmětů a v neposlední řadě i práce s výpočetní a komunikační technikou. V uplynulých letech 100 % pedagogů prošlo úrovní Z ve školení práce na počítači v projektu PI SIPVZ a přibližně 50 % pedagogů prošlo úrovní P (úvodní modul, volitelné moduly). Cílem je rutinní práce na počítači, komunikace prostřednictvím elektronické pošty a využívání výpočetní, komunikační a prezentační techniky ve vhodných případech i ve výuce žáků.