okres Semily – příspěvková organizace

O nás

Základní škola Ohrazenice (přísp. organizace), je neúplná škola s 5 postupnými ročníky a 3 třídami. Budovy a prostory školy jsou stavěny pro 100 žáků, prostory školní družiny pro 30 žáků a prostory školní jídelny pro 74 jídel.

Školu spádově navštěvují žáci Ohrazenic, Lažan a okrajové části Turnova. Nedaleko školy jsou autobusové zastávky. Škola je umístěna v centru obce. Nedaleko školy se nachází hřiště.

Vybavení školy

Materiální
Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami. Pro další studium a práci žáků i pedagogů je k dispozici malá knihovna. Literatura, učebnice, učební pomůcky a výukový SW jsou průběžně doplňovány o nové. 

Prostorové
Hlavní budova slouží celému prvnímu stupni. V této budově sídlí vedení školy, jsou zde všechny učebny a kabinety se sbírkami. Vedlejší budova slouží k prostorám školní jídelny, školní družiny, tělocvičny a počítačové učebně. Škola není bezbariérová, integrovat vozíčkáře je možné jen v případě, že bude mít asistenta a “schodolez”.

Technické
Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a komunikačních technologií. V počítačové učebně máme 10 počítačů – z toho 5 s připojením k internetu, tiskárnu. Do učebny mají volný přístup pedagogové a žáci v přítomnosti pedagoga nebo vedoucího počítačového kroužku. V ředitelně je k dispozici všem pedagogickým pracovníkům počítač, tiskárna, kopírka a scanner. Ředitelka má pro své účely notebook. Třídy jsou vybaveny radiomagnetofony, ve školní družině je televize s videem a DVD přehrávačem. Třídy jsou prostorné a vytápěny plynovým topením. 

Hygienické
Pitný režim si zajišťuje školní jídelna, kam žáci dochází v 9:35 na svačinu. Naše škola je zapojena do projektu “Školní mléko”, kde téměř 75% žáků odebírá nabízené produkty. 

Pro odpočinek je k dispozici školní družina, od jara do podzimu se využívají prostory venkovních hřišť. 

Samozřejmostí je kvalitní sociální zázemí, které máme zrekonstruované.