okres Semily – příspěvková organizace

Aktuální informace

Informace k návratu do školy

Vážení rodiče, milí žáci,                                       

v pondělí 12. dubna 2021 začíná pro všechny žáky prezenční výuka, všichni se vrací do     školních lavic. Návrat do školy znamená dodržovat zvýšená hygienická pravidla a „Mimořádná opatření MZd“, vydaná 6. 4. 2021.

Mimořádná opatření:

 • všichni žáci i zaměstnanci školy musí být 2x týdně testovaní
 • testovat budeme každé pondělí a čtvrtek neinvazivními antigenními testy LEPU pro samoodběr
 • samotestováním nedochází k zásahu do tělesné integrity žáka /není to zdravotnický úkon/
 • pokud se žák odmítne sám otestovat, není možná jeho osobní přítomnost ve škole
 • do školy nesmí chodit žáci ani zaměstnanci, kteří vykazují známky akutního onemocnění
 • testují se žáci i zaměstnanci bez příznaků infekčního virového onemocnění
 • roušky a respirátory – povinné pro všechny /všichni zaměstnanci respirátory, žáci respirátory nebo chirurgické roušky/

Testování – pondělí, čtvrtek /vždy v 7. 30 hodin/

1. ročník – 7. 30 – testování ve škole – jazyková učebna

2., 3. ročník – 7. 30 – testování ve ŠD

4., 5. ročník – 7. 30 -testování ve ŠJ

Dodržujte, prosím, časy příchodu do školy v den testování !!!

V příloze – dokument MŠMT „Informace k provozu škol a školských zařízení od 12. dubna 2021 do odvolání“. Na straně 3, poslední věta, kliknutím na ZDE se můžete podívat na video, jak bude testování žáků probíhat.

Po ukončení testování /negativní výsledek/ odvedou učitelky žáky do tříd. V případě pozitivního výsledku u žáka kontaktuje učitelka zákonné zástupce, žák nemůže být zařazen do výuky.

Od 12. 4. 2021 – provoz ve ŠJ bez omezení, dodržování hygienických opatření

 • provoz ve ŠD – ranní družina – není v dny testování /pondělí, čtvrtek/
 • ostatní dny pro žáky 1. – 3. ročníku
 • odpolední provoz ve ŠD – pro žáky 1. – 3. ročníku do 16. 00 hodin
 • žáci 4. a 5. ročníku přichází / mimo dny testování / do školy

Podrobnější informace k návratu žáků do školy si můžete přečíst v přílohách.

Všichni se těšíme na návrat všech žáků do školy, jsme rádi, že se do školy vrací život. Věříme, že vše společně zvládneme a prožijeme „ve školních lavicích“ příjemně strávené dny až do konce školního roku.

Mgr. Helena Damašková, ředitelka školy

PŘÍLOHY:

MŠMT manuál testování

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021

Seznam příznaků

testování diagram

Koronavirus – aktuální informace zákonným zástupcům

Vzhledem k mimořádným opatřením a nařízení Vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1022, o přijetí krizového opatření s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hodin do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hodin, se zakazuje žákům 1. a 2. stupně základních škol  osobní přítomnost ve škole.

Od 14. 10. 2020 bude uzavřena i naše škola, mimo provoz zůstane školní jídelna a školní družina. Žáci přecházejí na distanční vzdělávání.

Informace ke vzdělávání sledujte na webových stránkách školy / www. zs-ohrazenice.cz /.

DISTANČNÍ vzdělávání je povinné, nutná zpětná vazba, jak žák doma pracuje.

Žákům 1. ročníku byly zadány úkoly v písemné podobě na celé období uzavření školy, v případě, že dítě papír ztratilo, ozvěte se, pošlu nový.

Žákům 2. – 5. ročníku budou úkoly zadávány na Webových stránkách školy.

Kontakty na učitelky mají žáci v žákovských knížkách: telefonní čísla, mailové adresy.

V souvislosti s uzavřením škol mají zákonní zástupci nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let. Ošetřovné lze čerpat po celou dobu trvání mimořádného opatření /uzavření školy/.

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy, škola nevydává. Bude nahrazeno čestným prohlášením zákonného zástupce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření.

Aktuální informace budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách školy.

Těšíme se na návrat do školních lavic.

V Ohrazenicích 13. 10.  2020

Mgr. Helena Damašková
ředitelka školy

Školní rok 2021/2022

Informace pro zákonné zástupce žáků

1. ročník 

1. 9. 2021 slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 od 8.00 do 8.45 h. Žáci přicházejí v doprovodu zákonných zástupců s aktovkou. Třídní učitelka podá informace o provozu školy.

  2. – 5. ročník

1. 9.  slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 od 8.00 – 9.30 h. V 9.30 h – oběd.

Provoz školní družiny : ranní 6.30 – 7.45 h, odpolední 10.00 – 16.00 h.

Žáci budou poučeni o bezpečnosti, hygienických a protiepidemických opatření.

    Stravování

1. 9. 2020 – oběd pro žáky 2. – 5. ročníku v 9.30 h.

od 2. 9. 2020 stravování dle rozvrhu hodin pro 1. – 5. ročník

Stravné od 1. 9. 2021

svačina 12,- Kč

oběd 7 – 10 let  27,- Kč

oběd 11 – 15 let 28,- Kč

 

 

 

Rozdělení tříd ( ročníků) 2021/2022

 • I.třída: 1. ročník ( 8 žáků ), Mgr. Helena Damašková
 • II. třída: 2. a 5.  ročník ( 6, 8  žáků), Mgr. Klára Benešová
 • III. třída: 3. a 4. ročník ( 5, 11  žáků), Mgr. Ilona Kroupová
 • Školní družina: Růžena Býmová

Organizace školního roku 2020/2021

1. 9. 2020 Zahájení školního roku

29.- 30.10. 2020 Podzimní prázdniny

16. 11. 2020 Ředitelské volno

21. 12. – 22. 12. 2020 Ředitelské volno

23. 12. – 3. 1. 2021 Vánoční prázdniny ( výuka začne 4. 1. 2021 )

28. 1. 2021 Vysvědčení za I. pololetí

29. 1. 2021 Pololetní prázdniny

1. 2. – 7. 2. 2021 Jarní prázdniny

1.4. 2021 Velikonoční prázdniny ( výuka začne 6. 4. 2021 )

30. 6. 2021 Vysvědčení za II. pololetí

1.7. -31.8. 2021 Hlavní prázdniny

1.9. 2021  Začátek školního roku 2021/2022