okres Semily – příspěvková organizace

Aktuální informace

Zájmové kroužky 2022/2023

Sebeobrana – pohybové hry: úterý (13.00 – 14.00)

Taneční kroužek: středa (13.00 – 14.00)

Konverzace v angličtině: čtvrtek (13.00 – 14.00)

Školní rok 2022/2023

Informace pro zákonné zástupce žáků

1. ročník 

1. 9. 2022 slavnostní zahájení školního roku 2022/2023 od 8.00 do 8.45. Žáci přicházejí v doprovodu zákonných zástupců s aktovkou. Třídní učitelka podá informace o provozu školy.

  2. – 5. ročník

1. 9.  slavnostní zahájení školního roku 2022/2023 od 8.00 – 9.45. V 9.30  – oběd.

Provoz školní družiny : ranní 6.30 – 7.45,  odpolední 10.00 – 16.00.

Žáci budou poučeni o bezpečnosti, hygienických a protiepidemických opatření.

    Stravování

1. 9. 2020 – oběd pro žáky 2. – 5. ročníku v 9.30

od 2. 9. 2020 stravování dle rozvrhu hodin pro 1. – 5. ročník

Stravné od 1. 9. 2022

svačina 14,- Kč

oběd 7 – 10 let  30,- Kč

oběd 11 – 15 let 31,- Kč

 

 

 

Rozdělení tříd ( ročníků) 2022/2023

  • I.třída: 1., 2. ročník ( 5, 8 žáků ), Mgr. Helena Damašková
  • II. třída: 3., 4.  ročník ( 7., 5  žáků), Mgr. Klára Benešová
  • III. třída: 5. ročník ( 13  žáků), Mgr. Ilona Kroupová
  • Školní družina: Růžena Býmová

Organizace školního roku 2022/2023

1. 9. 2022 – zahájení školního roku 2022/2023

31. 1. 2023 –  vysvědčení za I. pololetí

30. 6. 2023 – vysvědčení za II. pololetí, ukončení škol. roku 2022/2023

 

26.- 27. 10. 2022 –  podzimní prázdniny / středa, čtvrtek /

23. 12. 2022 – 2. 1. 2023 – vánoční prázdniny

3. 2. 2023 – jednodenní pololetní prázdniny / pátek /

20. – 26. 2. 2023 –  jarní prázdniny

6. 4. 2023 –  velikonoční prázdniny / čtvrtek /

1. 7. – 3. 9. 2023 – hlavní prázdniny

4. 9. 2023 – začátek školního roku 2023/2024

 

18. 11. 2022 – ředitelské volno

22. 12. 2022 – ředitelské volno