okres Semily – příspěvková organizace

Aktuální informace

Rozdělení ročníků 2023/2024

I. třída /1., 2. ročník/, Mgr. Ilona Kroupová

II. třída /3. ročník/, Mgr. Helena Damašková

III. třída /4., 5. ročník/, Mgr. Klára Benešová

 

Školní družina: Lucie Klusová

Školní rok 2023/2024

Informace pro zákonné zástupce žáků

1. ročník 

4. 9. 2023 slavnostní zahájení školního roku 2023/2024 od 8.00 do 8.45. Žáci přicházejí v doprovodu zákonných zástupců s aktovkou. Třídní učitelka podá informace o provozu školy.

  2. – 5. ročník

4. 9.  slavnostní zahájení školního roku 2023/2024 od 8.00 – 9.45. V 9.30  – oběd.

Provoz školní družiny : ranní 6.30 – 7.45,  odpolední 10.00 – 16.00.

Žáci budou poučeni o bezpečnosti, hygienických a protiepidemických opatření.

    Stravování

4. 9. 2023 – oběd pro žáky 2. – 5. ročníku v 9.30

od 5. 9. 2023 stravování dle rozvrhu hodin pro 1. – 5. ročník

Stravné od 4. 9. 2023

svačina 14,- Kč

oběd 7 – 10 let  30,- Kč

oběd 11 – 15 let 31,- Kč

 

 

 

Organizace školního roku 2023/2024

4. 9. 2023 – zahájení školního roku 2023/2024

31. 1. 2024 –  vysvědčení za I. pololetí

28. 6. 2024 – vysvědčení za II. pololetí, ukončení škol. roku 2023/2024

 

26.- 27. 10. 2023 –  podzimní prázdniny / čtvrtek, pátek /

23. 12. 2023 – 2. 1. 2024 – vánoční prázdniny

2. 2. 2024 – jednodenní pololetní prázdniny / pátek /

26. 2. – 3. března 2024 –  jarní prázdniny

28. března 2024 –  velikonoční prázdniny / čtvrtek /

29. 6. – 1. 9. 2024 – hlavní prázdniny

2. 9. 2024 – začátek školního roku 2024/2025

 

29.9. 2023 – ředitelské volno

21. a 22. 12. 2023 – ředitelské volno