okres Semily – příspěvková organizace

Historie školy

Koncem 19. století vyřešili naši předkové narůstající počet žáků (bývalo jich až 100) dostavbou nové školy. Stalo se tak v roce 1883. Budova měla dvě třídy a byt pro řídícího učitele (dostavba nákladem 8.000,– zlatých). 

Od té doby proběhly dvě přístavby a rekonstrukce. V roce 1948-1949 byla přistavěna sborovna, záchody, točité schodiště bylo nahrazeno novým a širokým, chodby byly vydlážděny a škola připojena na vodovod (náklady 400.000,– Kčs, brigádnické práce v ceně 50.000,– Kčs a dary materiálu za 50.000,– Kčs). 

Pokrok nezastavíme a tak v roce 1995 byla provedena výměna všech instalací, dveří a podlah. Byla přistavěna nová sborovna, jedna třída a nové sociální zařízení (náklady 1.900.000,– Kč).