okres Semily – příspěvková organizace

Učivo 4., 5. ročník (15. – 19. 3. 2021)

 1. ročník

Rozvrh online výuky:

Pondělí: 9:00 hod. – Český jazyk, 11:00 hod. – Matematika

Středa: 8:00 hod. – Český jazyk, 10:00 hod. – Anglický jazyk

 

Český jazyk

 • 2 x diktát na vyjmenovaná slova a vzory podstatných jmen rodu středního
 • 2 x přepis z učebnice (doplňovací cvičení)
 • Ke kontrole, prosím, zasílejte pouze diktáty a přepisy

Matematika

 • Opakovat písemné sčítání a odčítání
 • 3 x týdně pětiminutovka (násobilka do 1000, dělení se zbytkem)
 • Ke kontrole, prosím, zasílejte pětiminutovky a procvičování písemného sčítání a odčítání

 

Přírodověda

 • UČ str. 52 – 53
 • PS str. 26 – 27
 • Vypracovaný PS zaslat ke kontrole

Vlastivěda

 • UČ str. 28 – 31
 • PS str. 16 – 17
 • Vypracovaný PS zaslat ke kontrole

 

 1. ročník

Rozvrh online výuky:

Pondělí: 8:00 hod. – Český jazyk, 10:00 hod. – Matematika

Středa: 9:00 hod. – Český jazyk, 11:00 hod. – Anglický jazyk

Český jazyk

 • Procvičovat pravopis přídavných jmen tvrdých a měkkých
 • 2 x diktát
 • Ke kontrole, prosím, zasílejte pouze procvičování a diktáty

Matematika

 • 2 x pětiminutovka (násobilka do 1000, dělení se zbytkem)
 • 2 x slovní úloha z učebnice
 • Ke kontrole, prosím, zasílejte pětiminutovky a vypracované slovní úlohy s číslem stránky a cvičení