okres Semily – příspěvková organizace

Učivo 2., 3. ročník (19.3., 22.3.)

 1. ročník

Pátek  19. 3.

Český jazyk                                                                                      

 • PS 16/ dopsat, diktát
 • PP 30/2. sloupek
 • Zaslat ke kontrole

Matematika

 • Matematické minutovky (malý) str. 2/4 (3. a 4. sloupek), str. 3/5
 • Pracovní list sloupek 50
 • Pětiminutovka (počítání zpaměti)
 • Zaslat ke kontrole

                                                                                              

Pondělí  22. 3.

Český jazyk                                                               

 • Diktát
 • PS 17/celá
 • Zaslat ke kontrole

Matematika

 • Pětiminutovka
 • PS 7/ 3, 4
 • Zaslat ke kontrole

Prv (22. – 26. 3.)  

 • PS 57

 

 1. ročník

Pá 19. 3.

Český jazyk                                                                                                        

 • PS 6/ dopsat, diktát
 • PL B 22/1.
 • Zaslat ke kontrole

Matematika                                                                                                   

 • PS 14/dopsat, pětiminutovka (násobilka)
 • MM 10/19, 20, MM 11/21 a
 • Zaslat ke kontrole

 

Po 22. 3.

Český jazyk                                                               

 • Diktát, UČ 59/ zájmena (modrá tabulka naučit se zájmena – alespoň 12)
 • PL B 22/2.
 • Zaslat ke kontrole

Matematika

 • Pětiminutovka (násobilka)
 • PL sloupek 82
 • PS 15
 • Zaslat ke kontrole

Prv (22. – 26.3.)

 • PS 51 (v UČ str. 56 – 57)

Angličtina od 22.3. do 26.3.

 • 1/ opakování slovíček Unit 20
 • 2/ učebnice strana 44 – cvičení 1 až 4 s poslechem dle CD opakovat
 •                             45 – cvičení 5
 • 3/ pracovní sešit strana 44 – celá – obrázky si vybarvi
 • 4/ pracovní listy s datem 22.- 26.3.
 • Na procvičení http/ learningapps.org – 10550276, 10206770, 6933780, 6947925