okres Semily – příspěvková organizace

Informace k návratu do školy

Vážení rodiče, milí žáci,                                       

v pondělí 12. dubna 2021 začíná pro všechny žáky prezenční výuka, všichni se vrací do     školních lavic. Návrat do školy znamená dodržovat zvýšená hygienická pravidla a „Mimořádná opatření MZd“, vydaná 6. 4. 2021.

Mimořádná opatření:

 • všichni žáci i zaměstnanci školy musí být 2x týdně testovaní
 • testovat budeme každé pondělí a čtvrtek neinvazivními antigenními testy LEPU pro samoodběr
 • samotestováním nedochází k zásahu do tělesné integrity žáka /není to zdravotnický úkon/
 • pokud se žák odmítne sám otestovat, není možná jeho osobní přítomnost ve škole
 • do školy nesmí chodit žáci ani zaměstnanci, kteří vykazují známky akutního onemocnění
 • testují se žáci i zaměstnanci bez příznaků infekčního virového onemocnění
 • roušky a respirátory – povinné pro všechny /všichni zaměstnanci respirátory, žáci respirátory nebo chirurgické roušky/

Testování – pondělí, čtvrtek /vždy v 7. 30 hodin/

1. ročník – 7. 30 – testování ve škole – jazyková učebna

2., 3. ročník – 7. 30 – testování ve ŠD

4., 5. ročník – 7. 30 -testování ve ŠJ

Dodržujte, prosím, časy příchodu do školy v den testování !!!

V příloze – dokument MŠMT „Informace k provozu škol a školských zařízení od 12. dubna 2021 do odvolání“. Na straně 3, poslední věta, kliknutím na ZDE se můžete podívat na video, jak bude testování žáků probíhat.

Po ukončení testování /negativní výsledek/ odvedou učitelky žáky do tříd. V případě pozitivního výsledku u žáka kontaktuje učitelka zákonné zástupce, žák nemůže být zařazen do výuky.

Od 12. 4. 2021 – provoz ve ŠJ bez omezení, dodržování hygienických opatření

 • provoz ve ŠD – ranní družina – není v dny testování /pondělí, čtvrtek/
 • ostatní dny pro žáky 1. – 3. ročníku
 • odpolední provoz ve ŠD – pro žáky 1. – 3. ročníku do 16. 00 hodin
 • žáci 4. a 5. ročníku přichází / mimo dny testování / do školy

Podrobnější informace k návratu žáků do školy si můžete přečíst v přílohách.

Všichni se těšíme na návrat všech žáků do školy, jsme rádi, že se do školy vrací život. Věříme, že vše společně zvládneme a prožijeme „ve školních lavicích“ příjemně strávené dny až do konce školního roku.

Mgr. Helena Damašková, ředitelka školy

PŘÍLOHY:

MŠMT manuál testování

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021

Seznam příznaků

testování diagram