okres Semily – příspěvková organizace

Koronavirus – aktuální informace zákonným zástupcům

Vzhledem k mimořádným opatřením a nařízení Vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1022, o přijetí krizového opatření s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hodin do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hodin, se zakazuje žákům 1. a 2. stupně základních škol  osobní přítomnost ve škole.

Od 14. 10. 2020 bude uzavřena i naše škola, mimo provoz zůstane školní jídelna a školní družina. Žáci přecházejí na distanční vzdělávání.

Informace ke vzdělávání sledujte na webových stránkách školy / www. zs-ohrazenice.cz /.

DISTANČNÍ vzdělávání je povinné, nutná zpětná vazba, jak žák doma pracuje.

Žákům 1. ročníku byly zadány úkoly v písemné podobě na celé období uzavření školy, v případě, že dítě papír ztratilo, ozvěte se, pošlu nový.

Žákům 2. – 5. ročníku budou úkoly zadávány na Webových stránkách školy.

Kontakty na učitelky mají žáci v žákovských knížkách: telefonní čísla, mailové adresy.

V souvislosti s uzavřením škol mají zákonní zástupci nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let. Ošetřovné lze čerpat po celou dobu trvání mimořádného opatření /uzavření školy/.

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy, škola nevydává. Bude nahrazeno čestným prohlášením zákonného zástupce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření.

Aktuální informace budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách školy.

Těšíme se na návrat do školních lavic.

V Ohrazenicích 13. 10.  2020

Mgr. Helena Damašková
ředitelka školy