okres Semily – příspěvková organizace

Školní rok 2023/2024

Informace pro zákonné zástupce žáků

1. ročník 

4. 9. 2023 slavnostní zahájení školního roku 2023/2024 od 8.00 do 8.45. Žáci přicházejí v doprovodu zákonných zástupců s aktovkou. Třídní učitelka podá informace o provozu školy.

  2. – 5. ročník

4. 9.  slavnostní zahájení školního roku 2023/2024 od 8.00 – 9.45. V 9.30  – oběd.

Provoz školní družiny : ranní 6.30 – 7.45,  odpolední 10.00 – 16.00.

Žáci budou poučeni o bezpečnosti, hygienických a protiepidemických opatření.

    Stravování

4. 9. 2023 – oběd pro žáky 2. – 5. ročníku v 9.30

od 5. 9. 2023 stravování dle rozvrhu hodin pro 1. – 5. ročník

Stravné od 4. 9. 2023

svačina 14,- Kč

oběd 7 – 10 let  30,- Kč

oběd 11 – 15 let 31,- Kč