okres Semily – příspěvková organizace

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

zápisy k povinné školní docházce proběhnou i v letošním školním roce netradičně, v souvislosti s protiepidemickými opatřeními, bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Mimořádná doba je provázena mimořádnými opatřeními.

Zápis do 1. ročníku – opatření MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol pro rok 2021/2022 vydané 5. 3. 2021, č. j.: MSMT – 6651/2021 – 1, proběhne v souladu s právními předpisy od 1. dubna do 30. dubna 2021.

Pokud žádáte o přijetí do 1. ročníku, stáhnete si dva dokumenty – Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ a Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. Vyplněné a podepsané dokumenty v obálce nebo v „košilce“ vložíte do schránky na dveřích školy. Pokud máte elektronický podpis, můžete poslat mailem nebo datovou schránkou.

Pokud žádáte o odklad povinné školní docházky, stáhnete si tři dokumenty – Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ, Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a Žádost o odklad povinné školní docházky. Vyplněné a podepsané dokumenty v obálce nebo v „košilce“ vložíte do schránky na dveřích školy. Pokud máte elektronický podpis, můžete poslat mailem nebo datovou schránkou. Nedílnou součástí žádosti o odklad je: doporučení PPP a doporučení lékaře.

Dokumenty ke stažení:

Na základě vyplněných tiskopisů vystaví ředitelka školy „Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání“ nebo „Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky“. Rozhodnutí o odkladu je vydáno až po doručení obou doporučení.

Pokud bude po ukončení mimořádných opatření příznivá situace, uspořádáme pro děti a rodiče společné setkání zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem a učiteli.

v Ohrazenicích 17. 3. 2021

Mgr. Helena Damašková
ředitelka školy