okres Semily – příspěvková organizace

Pedagogický sbor a rozdělení tříd

Rozdělení tříd ( ročníků) 2020/2021

  • I.třída: 1. ročník ( 8 žáků), Mgr. Helena Damašková
  • II. třída: 2. a 3.  ročník ( 5, 11 žáků), Mgr. Ilona Kroupová
  • III. třída: 4. a 5. ročník ( 7, 13  žáků), Mgr. Klára Benešová
  • Školní družina: Růžena Býmová

Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor tvoří ředitelka a 2 pedagogové, 1 vychovatelka školní družiny. Ve sboru jsou zastoupeni pedagogové s kvalifikací pro dyslektickou péčí o žáky.

Prioritou školy je vzdělávání a výchova žáků podle poznatků o psychosomatickém vývoji dětí a mládeže, tudíž je velký důraz kladen na další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Prioritními oblastmi DVPP jsou psychologie, pedagogika, osobnostní a sociální výchova, moderní metody v didaktice předmětů a v neposlední řadě i práce s výpočetní a komunikační technikou. V uplynulých letech 100 % pedagogů prošlo úrovní Z ve školení práce na počítači v projektu PI SIPVZ a přibližně 50 % pedagogů prošlo úrovní P (úvodní modul, volitelné moduly). Cílem je rutinní práce na počítači, komunikace prostřednictvím elektronické pošty a využívání výpočetní, komunikační a prezentační techniky ve vhodných případech i ve výuce žáků.