okres Semily – příspěvková organizace

ÚKOLY

4.,5. ročník 6. – 9. 4. 2021

 1. ročník

Rozvrh online výuky:

Pátek: 9:00 hod. – Český jazyk, 11:00 hod. – Matematika

Středa: 8:00 hod. – Český jazyk, 10:00 hod. – Anglický jazyk

 

Český jazyk

Úterý:

 • PS str. 13 – dokončit
 • Diktát – na vyjmenovaná slova, vzory podstatných jmen
 • Vypracované úkoly, prosím, zasílejte ke kontrole

Středa:

 • UČ str. 69, cv. 3, str. 70, cv. 6 (online)
 • PS str. 14, cv. 7 (online)

 

Čtvrtek:

 • dokončit str. 14 v PS
 • diktát – na vzory podstatných jmen
 • vypracované úkoly zaslat ke kontrole

Pátek:

 • UČ str. 69, 70 – opakování (online)

 

 

Matematika

Úterý:

 • PS str. 53 – dokončit
 • Pětiminutovka
 • Vypracované úkoly, prosím, zasílejte ke kontrole

Středa:

 • PS str. 54 (online)

Čtvrtek:

 • PS str. 55
 • Pětiminutovka
 • Vypracované úkoly, prosím, zasílejte ke kontrole

 

Pátek:

 • PS str. 56, 57 (online)

 

Anglický jazyk:

Středa:

 • UČ str. 34, PS str. 34 (online)

 

 1. ročník

Rozvrh online výuky:

Pátek: 8:00 hod. – Český jazyk, 10:00 hod. – Matematika

Středa: 9:00 hod. – Český jazyk, 11:00 hod. – Anglický jazyk

 

Český jazyk

Úterý:

 • PS str. 9 – dokončit
 • Diktát
 • Vypracované úkoly, prosím, zasílejte ke kontrole

Středa:

 • UČ str. 90 (online)
 • PS str. 10 (online)

Čtvrtek:

 • Opakování – cokoliv ve žluté knížce
 • Diktát – přídavná jména

Pátek:

 • UČ str. 93 (online)
 • PS str. 11 (online)

 

Matematika

Úterý:

 • Pětiminutovka
 • Slovní úloha

 

Středa:

 • PS str. 23 – cv. 10
 • Sloupečky na str. 23

Čtvrtek:

 • Pětiminutovka
 • Slovní úloha

Pátek:

 • PS str. 22, 23 (online)

 

Anglický jazyk

Středa:

 • UČ str. 34, PS str. 34 (online)

Učivo 29. 3. – 1. 4. (4., 5. ročník)

 1. ročník

Rozvrh online výuky:

Pondělí: 9:00 hod. – Český jazyk, 11:00 hod. – Matematika

Středa: 8:00 hod. – Český jazyk, 10:00 hod. – Anglický jazyk

 

Český jazyk

Pondělí:

 • UČ str. 68, PS str. 12 – cv. 1, 2, 4a (online výuka)

Úterý:

 • PP – fialové str. 34 – první sloupeček, str. 36 – druhý sloupeček
 • PS str. 12 – cv. 3, 4b
 • Diktát – na vyjmenovaná slova, vzory podstatných jmen
 • Vypracované úkoly, prosím, zasílejte ke kontrole

Středa:

 • UČ str. 69, PS str. 13 – cv. 1,2 (online výuka)

 

 

Matematika

Pondělí:

 • PS str. 51, 52 (online výuka)

Úterý:

 • PS str. 52 – sloupečky
 • Pětiminutovka
 • Vypracované úkoly, prosím, zasílejte ke kontrole

Středa:

 • PS str. 53
 • Pětiminutovka
 • Vypracované úkoly, prosím, zasílejte ke kontrole

 

Přírodověda

 • UČ str. 58 – 59
 • PS str. 29
 • Vypracovaný PS zaslat ke kontrole

 

Vlastivěda

 • UČ str. 34 – 35
 • PS str. 18
 • Vypracovaný PS zaslat ke kontrole

 

 1. ročník

Rozvrh online výuky:

Pondělí: 8:00 hod. – Český jazyk, 10:00 hod. – Matematika

Středa: 9:00 hod. – Český jazyk, 11:00 hod. – Anglický jazyk

 

Český jazyk

Pondělí:

 • UČ str. 86, 87, PS 8 (online výuka)

Úterý:

 • Žlutá knížka – str. 16 – cv. 1,2, str. 13 – celá
 • Diktát
 • Vypracované úkoly, prosím, zasílejte ke kontrole

Středa:

 • UČ str. 88 (online výuka)
 • PS str. 9 – 1. cv. (online výuka)

 

Matematika

Pondělí:

 • PS str. 19 (online výuka)

Úterý:

 • PS str. 19 – dokončit
 • Pětiminutovka
 • Slovní úloha

Středa:

 • PS str. 20, 21 – celá
 • UČ str. 89, 91

 

Přírodověda

 • UČ str. 40
 • PS str. 22
 • Vypracovaný PS zaslat ke kontrole

 

Vlastivěda:

 • Opakování
 • PS str. 52, 53
 • Vypracovaný PS zaslat ke kontrole

Učivo 2., 3. ročník ( 26.3., 29. 3.)

 1. ročník

Pátek  26. 3.

Český jazyk                                                                                      

 • PS 19, diktát
 • Zaslat ke kontrole

Matematika

 • PS 10
 • Pětiminutovka (počítání zpaměti, zkuste i 10 příkladů na sčítání přes desítku)
 • Zaslat ke kontrole

                                                                                              

Pondělí  29. 3.

Český jazyk                                                               

 • Diktát
 • PS 20/4 b, PS 21/ 1, 2
 • Zaslat ke kontrole

Matematika

 • Pětiminutovka (počítání zpaměti, zkuste i 10 příkladů na sčítání přes desítku)
 • PS 11
 • Zaslat ke kontrole

Prv (29. 3. – 1. 4. )  

 • PS 58 (UČ 46)

 

 1. ročník

Pá 26. 3.

Český jazyk                                                                                                        

 • PS 9/1, 2
 • Diktát
 • PL B 23/3. sloupek
 • Zaslat ke kontrole

Matematika                                                                                                   

 • PS 17, pětiminutovka (násobilka)
 • Zaslat ke kontrole

 

Po 29. 3.

Český jazyk                                                               

 • PS 9/3, 4,5 – napiš pouze 5 vět
 • Diktát
 • PL B 46/1.
 • Zaslat ke kontrole

Matematika

 • Pětiminutovka (násobilka)
 • PS 18/3, PS 19
 • MM 12/ dopsat
 • Zaslat ke kontrole

Prv (29. 3 .– 1. 4.)

 • PS 52 (v UČ str. 58 )

Angličtina (29. 3. – 10. 4.)

 •  opakování slovíčka a vazby – učebnice str.44 a 45
 •  nová látka – učebnice- Unit 22 – Fruit -Ovoce- strana 46,poslech CD 70
 • pracovní sešit – strana 46
 •  pracovní list č.9
 •  procvičování –  learningapps.org/ 4102119
 •                           learningapps.org/ 5957857

 

 

 

Učivo 22. – 26. 3. ( 4., 5. ročník)

 1. ročník

Rozvrh online výuky:

Pondělí: 9:00 hod. – Český jazyk, 11:00 hod. – Matematika

Středa: 8:00 hod. – Český jazyk, 10:00 hod. – Anglický jazyk

 

Český jazyk

Pondělí:

 • UČ str. 65 – 66, PS str. 11 – cv. 1,2,3 (online výuka)

Úterý:

 • PP – fialové str. 33 – třetí sloupeček, str. 35 – druhý sloupeček, str. 36 – první sloupeček
 • Diktát – na vyjmenovaná slova
 • Vypracované úkoly, prosím, zasílejte ke kontrole

Středa:

 • UČ str. 67, PS str. 11 – cv. 1,2 (online výuka)

Čtvrtek, pátek:

 • Pravopis podstatných jmen str. 12, 13, 14
 • Diktát – na vyjmenovaná slova
 • Vypracované úkoly, prosím, zasílejte ke kontrole

 

Matematika

Pondělí:

 • PS str. 48 (online výuka)

Úterý:

 • PS str. 49
 • Vypracované úkoly, prosím, zasílejte ke kontrole

Středa:

 • PS str. 49 – sloupečky
 • Pětiminutovka
 • Vypracované úkoly, prosím, zasílejte ke kontrole

Čtvrtek:

 • PS str. 50 – cv. 1, 2, 3
 • Vypracované úkoly, prosím, zasílejte ke kontrole

Pátek:

 • Pětiminutovka
 • Opakování písemného sčítání a odčítání
 • Vypracované úkoly, prosím, zasílejte ke kontrole

 

Přírodověda

 • UČ str. 56 – 57
 • PS str. 28
 • Vypracovaný PS zaslat ke kontrole

 

Vlastivěda

 • UČ str. 32 – 33
 • PS str. 18
 • Vypracovaný PS zaslat ke kontrole

 

 1. ročník

Rozvrh online výuky:

Pondělí: 8:00 hod. – Český jazyk, 10:00 hod. – Matematika

Středa: 9:00 hod. – Český jazyk, 11:00 hod. – Anglický jazyk

 

Český jazyk

Pondělí:

 • UČ str. 83 (online výuka)

Úterý:

 • Žlutá knížka – str. 17/c, d, str. 18 – celá
 • Diktát
 • Vypracované úkoly, prosím, zasílejte ke kontrole

Středa:

 • UČ str. 85, 86 (online výuka)
 • PS str. 8 – 1. cv. (online výuka)

Čtvrtek:

 • UČ str. 84
 • PS str. 7 – cv. 1 – SLOH
 • Vypracované úkoly, prosím, zasílejte ke kontrole

Pátek:

 • Žlutá knížka str. 19 – celá
 • Diktát

 

Matematika

Pondělí:

 • PS str. 16 (online výuka)

Úterý:

 • PS str. 16 – cv. 4
 • Pětiminutovka
 • Slovní úloha

Středa:

 • PS str. 17 – celá

Čtvrtek:

 • PS str. 18 – celá

Pátek:

 • Slovní úloha
 • Pětiminutovka
 • Vypracované úkoly za celý týden, prosím, zasílejte ke kontrole

 

Přírodověda

 • UČ str. 37 – 39
 • PS str. 21
 • Vypracovaný PS zaslat ke kontrole

 

Vlastivěda:

 • Opakování
 • PS str. 50 – 51
 • Vypracovaný PS zaslat ke kontrole

 

 

 

 

 

 

Učivo 2., 3. ročník (19.3., 22.3.)

 1. ročník

Pátek  19. 3.

Český jazyk                                                                                      

 • PS 16/ dopsat, diktát
 • PP 30/2. sloupek
 • Zaslat ke kontrole

Matematika

 • Matematické minutovky (malý) str. 2/4 (3. a 4. sloupek), str. 3/5
 • Pracovní list sloupek 50
 • Pětiminutovka (počítání zpaměti)
 • Zaslat ke kontrole

                                                                                              

Pondělí  22. 3.

Český jazyk                                                               

 • Diktát
 • PS 17/celá
 • Zaslat ke kontrole

Matematika

 • Pětiminutovka
 • PS 7/ 3, 4
 • Zaslat ke kontrole

Prv (22. – 26. 3.)  

 • PS 57

 

 1. ročník

Pá 19. 3.

Český jazyk                                                                                                        

 • PS 6/ dopsat, diktát
 • PL B 22/1.
 • Zaslat ke kontrole

Matematika                                                                                                   

 • PS 14/dopsat, pětiminutovka (násobilka)
 • MM 10/19, 20, MM 11/21 a
 • Zaslat ke kontrole

 

Po 22. 3.

Český jazyk                                                               

 • Diktát, UČ 59/ zájmena (modrá tabulka naučit se zájmena – alespoň 12)
 • PL B 22/2.
 • Zaslat ke kontrole

Matematika

 • Pětiminutovka (násobilka)
 • PL sloupek 82
 • PS 15
 • Zaslat ke kontrole

Prv (22. – 26.3.)

 • PS 51 (v UČ str. 56 – 57)

Angličtina od 22.3. do 26.3.

 • 1/ opakování slovíček Unit 20
 • 2/ učebnice strana 44 – cvičení 1 až 4 s poslechem dle CD opakovat
 •                             45 – cvičení 5
 • 3/ pracovní sešit strana 44 – celá – obrázky si vybarvi
 • 4/ pracovní listy s datem 22.- 26.3.
 • Na procvičení http/ learningapps.org – 10550276, 10206770, 6933780, 6947925

 

 

Učivo 4., 5. ročník (15. – 19. 3. 2021)

 1. ročník

Rozvrh online výuky:

Pondělí: 9:00 hod. – Český jazyk, 11:00 hod. – Matematika

Středa: 8:00 hod. – Český jazyk, 10:00 hod. – Anglický jazyk

 

Český jazyk

 • 2 x diktát na vyjmenovaná slova a vzory podstatných jmen rodu středního
 • 2 x přepis z učebnice (doplňovací cvičení)
 • Ke kontrole, prosím, zasílejte pouze diktáty a přepisy

Matematika

 • Opakovat písemné sčítání a odčítání
 • 3 x týdně pětiminutovka (násobilka do 1000, dělení se zbytkem)
 • Ke kontrole, prosím, zasílejte pětiminutovky a procvičování písemného sčítání a odčítání

 

Přírodověda

 • UČ str. 52 – 53
 • PS str. 26 – 27
 • Vypracovaný PS zaslat ke kontrole

Vlastivěda

 • UČ str. 28 – 31
 • PS str. 16 – 17
 • Vypracovaný PS zaslat ke kontrole

 

 1. ročník

Rozvrh online výuky:

Pondělí: 8:00 hod. – Český jazyk, 10:00 hod. – Matematika

Středa: 9:00 hod. – Český jazyk, 11:00 hod. – Anglický jazyk

Český jazyk

 • Procvičovat pravopis přídavných jmen tvrdých a měkkých
 • 2 x diktát
 • Ke kontrole, prosím, zasílejte pouze procvičování a diktáty

Matematika

 • 2 x pětiminutovka (násobilka do 1000, dělení se zbytkem)
 • 2 x slovní úloha z učebnice
 • Ke kontrole, prosím, zasílejte pětiminutovky a vypracované slovní úlohy s číslem stránky a cvičení

Učivo 2. a 3. ročník ( 12.3., 15.3.)

 1. ročník

Pátek  12. 3.

Český jazyk                                                                                      

 • PS 12/ celá

Matematika

 • PS 4/2
 • MM 1/ celá       

                                                                                              

Pondělí  15. 3.

Český jazyk                                                               

 • Diktát (zaslat ke kontrole)
 • PS  13/celá
 • PP 30/ jenom 1. sloupek (zaslat ke kontrole)

Matematika

Pětiminutovka (zaslat ke kontrole)

PS 5/ celá

Prac. list sloupek 37

 

Prv (15. – 19. 3.)  

 •  PS  56

 

 1. ročník

Pá 12. 3.

Český jazyk                                                                                                        

 • PS 4/ celá

Matematika                                                                                                   

 • PS 10/3,4      11/celá
 • Prac. list  sloupek 99 (zaslat ke kontrole)

 

 

Po 15. 3.

Český jazyk                                                               

 • Diktát (zaslat ke kontrole)
 • PS  5/celá
 • PL  A  40/ jenom 3. sloupek (zaslat ke kontrole)

Matematika

 • Pětiminutovka( násobilka, zaslat ke kontrole)
 • PL   sloupek 100 (zaslat)
 • PS 12/ celá

Prv (15. -19.3.)

 • PS 50

 

 

Angličtina 3.třída od 15.3.do 19.3.

1/ opakování slovíček Unit 19 pomocí aplikace na počítači https:// learningapps.org/ 9809917  Body parts-Části těla

/ 16924457 My face- Můj obličej / 13448224 Face

2/ opakování slovíček  Unit 20

https.:/ learningapps.org./ 17070490 Days of the week-Dny  týdnu / 10113851

3/ pracovní listy s datem 15.3.-19.3.

4/ učebnice str.44 – naučit se psát slovíčka str.44- výslovnost společně

 

https: // uloz.to/…J4/ hellou-kids-3-mp3-zip
Lze to zadarmo stáhnout a děti si to mohou pustit podle čísel cd v učebnici.Jsou tam všechny lekce s poslechem pro naši učebnici a děti si mohou nová slovíčka poslechnout.

 

Učivo 8. 3. – 12. 3. 2021

 1. ročník

Rozvrh online výuky:

Úterý: 8:00 hod. Český jazyk, 10:00 hod. Matematika

Čtvrtek: 8:00 hod. Český jazyk, 10:00 hod. Matematika

Český jazyk

 • PS str. 11,12
 • PP17/ jen 1. sloupek
 • PP28/ celá
 • Zasílejte ke kontrole

Matematika

 • PS 61 – 63, PS III. díl 3, 4/ jen 2 sloupky vlevo
 • Pracovní list 4 sloupky (33, 34, 35, 36)
 • Zasílejte ke kontrole

Prvouka

 • PS 55, UČ (44)
 • Zasílejte ke kontrole

 

 1. ročník

Rozvrh online výuky:

Úterý: 9:00 hod. Český jazyk, 11:00 hod. Matematika

Čtvrtek: 9:00 hod. Český jazyk, 11:00 hod. Matematika

Český jazyk

 • Pracovní list A 38/ 3. sloupek, 39/ 2. a 3. sloupek
 • PS str. 2 -3, (UČ 54 – 55), naučit se zpaměti slovní druhy
 • 3 x diktát
 • Zasílejte ke kontrole

Matematika

 • PS str. 6 – 9
 • Pracovní list sloupek 97, 98
 • MM str. 6
 • 3 x pětiminutovka (násobilka)
 • Zasílejte ke kontrole

Prvouka

 • PS str. 49, UČ 50 – 51
 • Zasílejte ke kontrole

Anglický jazyk

1/ učebnice str.43 – slovíčka se učit s tužkou v ruce
2/ pracovní sešit.str.43 – k anglickým slovíčkům psát důsledně české překlady
3/ naučit se slovíčka z 20.lekce a opakovat slovíčka z předchozích lekci
4/ pracovní listy s datem 8.3. až 12.3.
Nezapomínejte odesílat vypracované práce.
Goodbye my dear kids

 

      4. ročník

Rozvrh online výuky:

Pondělí: 9:00 hod. Český jazyk, 11:00 hod. Matematika

Středa: 8:00 hod. Český jazyk, 10:00 hod. Anglický jazyk

 

Český jazyk

 • PS str. 9
 • 2 x diktát na vyjmenovaná slova a vzory podstatných jmen rodu středního
 • Úkoly zasílejte, prosím, ke kontrole průběžně – rychlejší zpětná vazba

Matematika

 • PS str. 32 – 35
 • Opakovat písemné sčítání a odčítání
 • Každý den procvičovat násobilku do 1000, dělení se zbytkem
 • Úkoly zasílejte, prosím, ke kontrole průběžně – rychlejší zpětná vazba

Anglický jazyk

 • PS str. 29 – dokončit
 • Důkladně se naučit novou slovní zásobu
 • Stále procvičovat slovíčka a sloveso být ve všech osobách i čísle
 • Úkoly zasílejte, prosím, ke kontrole průběžně – rychlejší zpětná vazba

 

Přírodověda

 • UČ str. 48 – 51
 • PS str. 25
 • Vypracovaný PS zaslat ke kontrole

Vlastivěda

 • UČ str. 28 – 31
 • PS str. 15
 • Vypracovaný PS zaslat ke kontrole

 

 1. ročník

Rozvrh hodin online výuky:

Pondělí: 8:00 hod. Český jazyk, 10:00 hod. Matematika

Středa: 9:00 hod. Český jazyk, 11:00 hod. Anglický jazyk

 

Český jazyk

 • Procvičovat pravopis přídavných jmen tvrdých a měkkých
 • 2 x diktát
 • Úkoly zasílejte, prosím, ke kontrole průběžně – rychlejší zpětná vazba

Matematika

 • PS str. 10, 11
 • 2 x pětiminutovka (násobilka do 1000, dělení se zbytkem)
 • Úkoly zasílejte, prosím, ke kontrole průběžně – rychlejší zpětná vazba

Anglický jazyk

 • Lekce 11
 • Zapsat nová slovíčka a naučit se novou slovní zásobu
 • Úkoly zasílejte, prosím, ke kontrole průběžně – rychlejší zpětná vazba

Přírodověda

 • UČ str. 35 – 36
 • PS str. 18, 19
 • Vypracovaný PS zaslat ke kontrole

Vlastivěda

 • UČ str. 66 – 67
 • PS str. 48 – 49
 • Vypracovaný PS zaslat ke kontrole

Učivo 1. 3. – 5. 3. 2021

 1. ročník

 • Úkoly byly zadány v pátek 26. 2.

2. ročník

Český jazyk

 • Pracovní sešit  str. 9 – 10
 • Pravopisné pětiminutovky str. 16/celá, str. 26/ celá, 3 x diktát ( můžete využít dvojice slov v ,,Pravopisných pětiminutovkách”- 6 – 7 slov)
 • Denně číst

Matematika

 • Pracovní sešit str. 55 – 60, pracovní list se sloupečky – 4 sloupky ( 37, 38, 39, 40)- jeden denně, 3 x pětiminutovky

Prvouka

 • PS str. 54

 

3. ročník

Český jazyk

 • Opakování předpony vy – vý ( pracovní list A  str. 38, 39) 4 sloupky, 3 x diktát ( využijte ,, Pravopisné pětiminutovky ” , pracovní list )
 • PP str. 44/ celá ( procvičování )

Matematika

 • PS str. 3 – 5, pracovní list se sloupečky . 105, 106, 107, 108, 3x pětiminutovka ( násobilka )
 • MM str. 4, 5

Prvouka

 • PS str. 48, UČ str. 45 – 47

Anglický jazyk

 • Opakování slovíček UNIT 17 My head, UNIT 18 My body
 • Nauč se písničku str. 39 – s ukazováním
 • UČ str. 42 – My week – nauč se slovíčka, str. 34
 • PS str. 42 – nová slovíčka ice hockey
 • Pracovní listy – č.1 a č. 2 – jsou s datem – nová slovíčka
 •                                                fruit – ovoce, vegetables – zelenina, carrot juice –  mrkvový džus

 

 1. ročník

Český jazyk

 • UČ str. 61
 • PS str. 8
 • 2 x diktát na vyjmenovaná slova a vzory podstatných jmen rodu středního
 • Úkoly zasílejte, prosím, ke kontrole průběžně – rychlejší zpětná vazba

Matematika

 • PS str. 28 – 31
 • Opakovat písemné sčítání a odčítání
 • Každý den procvičovat násobilku do 1000, dělení se zbytkem
 • Úkoly zasílejte, prosím, ke kontrole průběžně – rychlejší zpětná vazba

Anglický jazyk

 • UČ str. 28, cv. 2
 • PS str. 28 – dokončit
 • Důkladně se naučit novou slovní zásobu
 • Stále procvičovat slovíčka a sloveso být ve všech osobách i čísle
 • Úkoly zasílejte, prosím, ke kontrole průběžně – rychlejší zpětná vazba

 

Přírodověda

 • UČ str. 46 – 47
 • PS str. 24
 • Vypracovaný PS zaslat ke kontrole

Vlastivěda

 • UČ str. 23 – 24
 • PS str. 14
 • Vypracovaný PS zaslat ke kontrole

 

 1. ročník

Český jazyk

 • UČ str. 78 (pouze cv. 4, 5, 7)
 • Procvičovat pravopis přídavných jmen tvrdých a měkkých
 • 2 x diktát
 • Úkoly zasílejte, prosím, ke kontrole průběžně – rychlejší zpětná vazba

Matematika

 • UČ str. 74 – pouze cv. 2, 3, 4, 5
 • PS str. 9
 • 2 x pětiminutovka (násobilka do 1000, dělení se zbytkem)
 • Úkoly zasílejte, prosím, ke kontrole průběžně – rychlejší zpětná vazba

Anglický jazyk

 • Opakování slovní zásoby 9. – 11. lekce
 • PS str. 31
 • Úkoly zasílejte, prosím, ke kontrole průběžně – rychlejší zpětná vazba

Přírodověda

 • UČ str. 34 – odpovědět na otázky
 • Vypracované otázky zaslat ke kontrole

Vlastivěda

 • UČ str. 64 – 65
 • PS str. 46 – 47
 • Vypracovaný PS zaslat ke kontrole

 

Uzavření školy

Základní škola Ohrazenice, okres Semily – příspěvková organizace

Ohrazenice 88, 511 01 Turnov                                               www.zs-ohrazenice.cz

 

Informace k provozu školy od 27. 2. 2021 do 21. 3. 2021

MŠMT informuje školy, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. 2. 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje:

– osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků ZŠ

– žáků prvního stupně ZŠ, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. a 2. ročníků ZŠ

Všichni žáci jsou od 1. března 2021 do 21. 3. 2021 vzděláváni distančním způsobem.

Od 1. 3. 2021 je uzavřena ŠD a ŠJ.

Ošetřovné: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

Škola nevyplňuje žádné potvrzení!

Účinnost tohoto opatření: od 27. února 2021 do 21. března 2021.

 

Sledujte naše webové stránky, kam budou od 1. 3. 2021 zadávány úkoly a informace k distančnímu vzdělávání.

 

 

V Ohrazenicích 27. 2. 2021                                          Mgr. Helena Damašková

ředitelka školy