okres Semily – příspěvková organizace

ÚKOLY

Učivo 30. 3. – 3. 4. 2020

Děkujeme Elišce a Jindrovi za ukázku domácí přípravy :). Uvítáme zpětnou vazbu i od ostatních žáků. Ukázky domácí  práce vyfoťte a zašlete na mail školy ( zs-ohrazenice@cmail.cz ) nebo na telefonní číslo svých učitelů.

 1. ročník
 • Český jazyk – Slabikář 54 – 57 číst, PS ke Slabikáři ( procvičovat čtení ), diktáty, přepisy
 • Písanka – 3. díl str. 18 – 24
 • Matematika – PS III. díl str. 13, 14, MM str. 7, ( nadále procvičovat zpaměti + a – do 10 )

2. ročník

 • Český jazyk – UČ 91 ( rozlišit podstatná jména ), PS 22 – 23, PP 23 ( odůvodňovat pravopis, pastelkami podtrhni všechna podstatná jména ), 3 x diktát
 • Písanka – 22, 23
 • Čítanka –  76 -79
 • Matematika – PS 14 – 19, MM 4 – 6, procvičovat počítání zpaměti ( 3 x pětiminutovky )
 • Prvouka – opakování ( hospodářská zvířata, domácí ptáci – rozlišit: samec, samice, mládě )

3. ročník

 • Český jazyk – dokončit PS do str. 30, pracovat s učebnicí str. 73 – 95 ( vypracovat cvičení ústně i písemně ), 2 x týdně diktát, u podstatných jmen určit pád, číslo, rod
 • Písanka ( nová ) – každý den stránku  ( nechat pracovat samostatně )
 • Čítanka – denně číst, pracovat s textem ( zkontrolovat vypracované úkoly k textu )
 • Matematika – PS (nový ) 7 – 11, MM 5 – 8
 • Prvouka – dokončit kapitolu ŽIVOČICHOVÉ, UČ 56 – 63, PS 51 – 57
 • Anglický jazyk – pokračovat v PS ( 2 str. týdně ), opakovat slovní zásobu

4. ročník

 • Český jazyk – UČ 86 – 98 ( vypracovat cvičení ústně, odůvodňovat pravopis, odpovídat na otázky k textu, u podstatných jmen určit pád, číslo, rod, vzor, u sloves určit osobu, číslo, čas ), dokončit PS do str. 30, opakovat, procvičovat, 3 x týdně diktát
 • Matematika – PS 15 – 19, 3 x týdně nadiktovat pětiminutovku
 • Anglický jazyk – PS 3 str. za týden, opakovat slovní zásobu
 • Přírodověda – UČ 52 – 55, PS 27 – 30
 • Vlastivěda – UČ 47 – 49 ( vypracovat závěrečné opakování ), PS 31 – 32 ( ve středu 1. 4. a v pondělí 6. 4. bude k vyzvednutí nová učebnice a pracovní sešit k Vlastivědě )

5. ročník

 • Český jazyk – UČ 101 – 119 procvičování skloňování zájmen a číslovek, 3 x diktát ( UČ )
 • Matematika –  PS 18 – 21, procvičovat písemné dělení dvojciferným dělitelem viz UČ, dokončit MM
 • Anglický jazyk – UČ 28 – 41, PS 38 – 41, ovládat slovní zásobu, stupňování přídavných jmen, odpovídat na otázky, zahrát si na obchod
 • Vlastivěda – UČ 26 opakování – úkoly můžete vypracovat na počítači ( ICT ) a zaslat na mail školy
 • Přírodověda – UČ 63, 64 ( význam kůže, smyslová soustava )

 

 

 

 

UČIVO 23. – 27. 3. 2020

1. ročník

 • Český jazyk – Slabikář 46 – 53 číst, pracovat podle zadání
 • Písanka 3 díl – str.  9 – 17 ( dbát na správný nácvik písmen )
 • Matematika III. díl – str.  8 – 12, procvičovat pamětně + a – do 10, MM 3. díl – str. 5 – 6
 • Prvouka – 52, 53

2. ročník

 • Český jazyk – UČ  90 ( vyjmenovat zpaměti slovní druhy ), PS  19 – 21, PP  22, PS ( červený ) str. 21, u cvičení odůvodňovat pravopis, 2 x  diktát viz. UČ
 • Čítanka – úkoly str. 74, 75, denně číst
 • Písanka – 12,13 ( k vyzvednutí ve škole ve středu 25. 3. od 8.00 – 15.00 h )
 • Matematika – PS 9 – 13, počítání zpaměti – pětiminutovky
 • Prvouka – UČ 54, 51, PS – 62, 63

3. ročník

 • Český jazyk – stále pokračovat v PS do str. 30, ( 3 x týdně opis cvičení z UČ str. 73 – 95, 2 x týdně diktát – odůvodňovat pravopis vyjmenovaných slov a slov příbuzných )
 • Písanka ( nová ) – každý den stránku ( k vyzvednutí ve škole ve středu 25. 3. od 8. 00 – 15. 00 h )
 • Matematika – dokončit PS II. díl (starý ), PS III. díl ( nový ) 3 – 6, MM ( nové ) 1 – 4
 • Prvouka – pokračovat v PS ( 2 str. týdně )
 • Anglický jazyk – pokračovat v PS ( 2 str. týdně )

4. ročník

 • Český jazyk – stále pokračovat v PS do str. 30, ( 3 x týdně opis cvičení z UČ 86 – 98, odůvodňovat pravopis vyjmenovaných slov a vzorů podstatných jmen, určování u podstatných jmen – pád, číslo, rod, vzor, u sloves – osoba, číslo, čas )
 • Matematika – pokračovat v PS 10 – 14, MM 8 – 10
 • Anglický jazyk – pokračovat v PS ( 3 str. za týden ), opakovat slovíčka, tvořit věty, otázky x odpovědi
 • Přírodověda – pokračovat v PS s UČ ( 2 str. za týden )
 • Vl – dokončit PS s kontrolou v UČ

5. ročník

 • Český jazyk – PS 21 – 24 ( číslovky), UČ 112 – 119 ( skloňování číslovek )
 • Matematika – PS 16, 17, Matematické minutovky 1. díl – pokračovat v dokončení, procvičovat písemné dělení dvojcif. dělitelem ( příklady v UČ )
 • Anglický jazyk – pokračovat 3 str. za týden, tvořit věty, otázky x odpovědi, procvičovat slovní zásobu
 • Vlastivěda  – UČ 23 – 25, str. 26 vypracovat stručně odpovědi, PS 13
 • Přírodověda – UČ 62 – 63 ( naučit se části jednotlivých  soustav )

 

 

UČIVO 16. – 20. 3. 2020

1. ročník

 • Český jazyk – Slabikář 38 – 45, PS ke Slabikáři, denně číst
 • Matematika – PS II. díl dokončit, PS III. díl do str. 7

2. ročník

 • Český jazyk – PS do strany 18, PP – do strany 21, PS (červený sešit) str. 19 – 20, denně číst
 • Matematika – PS do str. 8, MM do str. 3
 • Prvouka – PS str. 60,61

3. ročník

 • Český jazyk – PS do str. 30, procvičování (vyjmenovaná slova), denně číst
 • Matematika – PS a MM  dokončit
 • Anglický jazyk – 2 stránky
 • Prvouka – 2 stránky, opakovat slovíčka, otázky x odpovědi

4. ročník

 • Český jazyk – PS do str. 30, procvičování  (vzory…)
 • Matematika – dokončit PS a MM, nový PS do str. 9, nové MM do str. 7
 • Přírodověda – opakovat, kontrola PS s UČ
 • Vlastivěda – dokončit PS
 • Anglický jazyk – PS 3 stránky, opakovat slovíčka, tvořit věty, otázky x odpovědi

5. ročník

 • Český jazyk – PS  do str. 20, UČ 101 – 110 (zájmena)
 • Matematika – PS str. 11, 12, UČ 90 – 98
 • Vlastivěda – UČ 20 – 23, PS 11, 12
 • Přírodověda – UČ str. 60, 61
 • Anglický jazyk – PS 3 stránky