okres Semily – příspěvková organizace

ÚKOLY

Učivo 22. 2. – 26. 2. 2021

 1. ročník

Český jazyk

 • UČ str. 60
 • PS str. 7
 • 2 x diktát na vyjmenovaná slova
 • Úkoly zasílejte, prosím, ke kontrole průběžně – rychlejší zpětná vazba

Matematika

 • PS str. 24 – 27
 • Opakovat písemné sčítání a odčítání
 • Každý den procvičovat násobilku do 1000, dělení se zbytkem
 • Úkoly zasílejte, prosím, ke kontrole průběžně – rychlejší zpětná vazba

Anglický jazyk

 • UČ str. 28 – 29 ( zapsat nová slovíčka )
 • PS str. 28, cv. 1, str. 29, cv. 4 – slovíčka nezapomeňte přeložit
 • Důkladně se naučit novou slovní zásobu
 • Stále procvičovat slovíčka a sloveso být ve všech osobách i čísle
 • Úkoly zasílejte, prosím, ke kontrole průběžně – rychlejší zpětná vazba

 

Přírodověda

 • UČ str. 44 – 45
 • Odpovězte na tyto otázka:
 • 1. Vyjmenujte pět obilnin a napište, k čemu se využívají?
 • 2. Které rostliny patří mezi olejniny?
 • 3. Uveďte dvě okopaniny a napište, co se z nich vyrábí?
 • Vypracované otázky zaslat ke kontrole

Vlastivěda

 • UČ str. 22
 • Odpovězte na tyto otázky: 1, 2, 4, 6b
 • Vypracované otázky zaslat ke kontrole

 

 1. ročník

Český jazyk

 • UČ str. 77 – celá (důležitá žlutá a hnědá tabulka)
 • PS str. 5
 • 2 x diktát
 • Úkoly zasílejte, prosím, ke kontrole průběžně – rychlejší zpětná vazba

Matematika

 • UČ str. 73 – pouze cv. 2, 3, 4
 • PS str. 8
 • 2 x pětiminutovka (násobilka do 1000, dělení se zbytkem)
 • Úkoly zasílejte, prosím, ke kontrole průběžně – rychlejší zpětná vazba

Anglický jazyk

 • Opakování slovní zásoby 9. – 11. lekce
 • PS str. 30
 • Úkoly zasílejte, prosím, ke kontrole průběžně – rychlejší zpětná vazba

Přírodověda

 • UČ str. 32 – 33
 • PS str. 17
 • Vypracovaný PS zaslat ke kontrole

Vlastivěda

 • UČ str. 63
 • PS str. 45
 • Vypracovaný PS zaslat ke kontrole

Učivo 15. 2. – 19. 2. 2021

 1. ročník

Český jazyk

 • UČ str. 59
 • PS str. 6
 • 2 x diktát na vyjmenovaná slova
 • Úkoly zasílejte, prosím, ke kontrole průběžně – rychlejší zpětná vazba

Matematika

 • PS str. 20 – 23
 • Opakovat písemné sčítání a odčítání
 • Každý den procvičovat násobilku do 1000, dělení se zbytkem
 • Úkoly zasílejte, prosím, ke kontrole průběžně – rychlejší zpětná vazba

Anglický jazyk

 • UČ str. 27
 • Napiš povídání o své sbírce podle cv. 6
 • PS str. 27 (dokonči stránku)
 • Stále procvičovat slovíčka a sloveso být ve všech osobách i čísle
 • Úkoly zasílejte, prosím, ke kontrole průběžně – rychlejší zpětná vazba

 

Přírodověda

 • UČ str. 42 – 43
 • PS str. 23
 • Vypracovaný PS zaslat ke kontrole

Vlastivěda

 • UČ str. 20 – 21
 • PS str. 13
 • Vypracovaný PS zaslat ke kontrole

 

 1. ročník

Český jazyk

 • UČ str. 76 (práce s textem)
 • Procvičovat přídavná jména tvrdá
 • 2 x diktát
 • Úkoly zasílejte, prosím, ke kontrole průběžně – rychlejší zpětná vazba

Matematika

 • UČ str. 68 (pouze cv. 13, 15)
 • PS str. 7
 • 2 x pětiminutovka (násobilka do 1000, dělení se zbytkem)
 • Úkoly zasílejte, prosím, ke kontrole průběžně – rychlejší zpětná vazba

Anglický jazyk

 • UČ str. 29 (důležité cv. 6)
 • PS str. 29 (dokončit)
 • Úkoly zasílejte, prosím, ke kontrole průběžně – rychlejší zpětná vazba

Přírodověda

 • UČ str. 31
 • PS str. 16
 • Vypracovaný PS zaslat ke kontrole

Vlastivěda

 • UČ str. 61, 62
 • PS str. 44
 • Vypracovaný PS zaslat ke kontrole

Učivo 8. 2. – 12. 2. 2021

 1. ročník

Český jazyk

 • UČ str. 58
 • PS str. 5
 • 2 x diktát na vyjmenovaná slova
 • Úkoly zasílejte, prosím, ke kontrole průběžně – rychlejší zpětná vazba

Matematika

 • PS str. 11, 17, 18, 19
 • Každý den procvičovat násobilku do 1000, dělení se zbytkem
 • Úkoly zasílejte, prosím, ke kontrole průběžně – rychlejší zpětná vazba

Anglický jazyk

 • UČ str. 26, cv. 2 – napsat 2 věty o věcech ze cv. 1, které máš rád, ráda a 2 věty, které nemáš rád, ráda
 • PS str. 26 – dokončit (cv. 2 – ptej se členů rodiny, cv. 3 – napiš věty o členech rodiny)
 • Stále procvičovat slovíčka a sloveso být ve všech osobách i čísle
 • Úkoly zasílejte, prosím, ke kontrole průběžně – rychlejší zpětná vazba

 

Přírodověda

 • UČ str. 41
 • PS str. 22
 • Vypracovaný PS zaslat ke kontrole

Vlastivěda

 • UČ str. 17 – 19
 • PS str. 11, 12
 • Vypracovaný PS zaslat ke kontrole

 

 1. ročník

Český jazyk

 • UČ str. 75 – celá (u cv. 5 bez a i b)
 • PS str. 4 – dokončit
 • 2 x diktát
 • Úkoly zasílejte, prosím, ke kontrole průběžně – rychlejší zpětná vazba

Matematika

 • UČ str. 67 (pouze cv. 5, 8, 9)
 • PS str. 6
 • 2 x pětiminutovka (násobilka do 1000, dělení se zbytkem)
 • Úkoly zasílejte, prosím, ke kontrole průběžně – rychlejší zpětná vazba

Anglický jazyk

 • UČ str. 28 (cv. 3 – odpověz na otázky k textu, cv. 4 – napiš krátké povídání co a kdy jíš ty podle textu ve cv. 2)
 • Úkoly zasílejte, prosím, ke kontrole průběžně – rychlejší zpětná vazba

Přírodověda

 • UČ str. 27 – 30
 • PS str. 15
 • Vypracovaný PS zaslat ke kontrole

Vlastivěda

 • UČ str. 60
 • PS str. 43

Vypracovaný PS zaslat ke

Učivo 25. 1. – 28. 1. 2021

 1. ročník

Český jazyk

 • UČ str. 57
 • PS str. 4
 • 2 x diktát na vyjmenovaná slova
 • Úkoly zasílejte, prosím, ke kontrole průběžně – rychlejší zpětná vazba

Matematika

 • PS str. 9, 10
 • Každý den procvičovat násobilku do 1000, dělení se zbytkem
 • Úkoly zasílejte, prosím, ke kontrole průběžně – rychlejší zpětná vazba

Anglický jazyk

 • UČ str. 26, 27 – zapsat nová slovíčka, důkladně se je naučit
 • PS str. 26 – cv. 1, str. 27 – cv. 5 (obě cvičení i přeložit)
 • Stále procvičovat slovíčka a sloveso být ve všech osobách i čísle
 • Úkoly zasílejte, prosím, ke kontrole průběžně – rychlejší zpětná vazba

 

Přírodověda

 • UČ str. 40 – odpovědět písemně na otázky
 • Vypracované otázky zaslat ke kontrole

Vlastivěda

 • UČ str. 16 – písemně odpovědět na otázky č. 4, 5, 6, 7
 • Vypracované otázky zaslat ke kontrole

 

 1. ročník

Český jazyk

 • UČ str. 73. Důležité žlutá tabulka!
 • UČ str. 74 – vypracovat pouze cv. 2, 4 (opět důležitá žlutá tabulka)
 • PS str. 4 – vypracovat pouze cv. 1, 2
 • 2 x diktát
 • Úkoly zasílejte, prosím, ke kontrole průběžně – rychlejší zpětná vazba

Matematika

 • UČ str. 66 (vypracovat všechna cvičení)
 • UČ str. 67 – vypracovat pouze cv. 4
 • PS str. 5
 • 2 x pětiminutovka (násobilka do 1000, dělení se zbytkem)
 • Úkoly zasílejte, prosím, ke kontrole průběžně – rychlejší zpětná vazba

Anglický jazyk

 • UČ str. 28, 29 – zapsat nová slovíčka a důkladně se je naučit
 • PS str. 28 (celá), str. 29 – cv. 4 (nezapomeň přeložit)
 • Úkoly zasílejte, prosím, ke kontrole průběžně – rychlejší zpětná vazba

Přírodověda

 • UČ str. 26
 • PS str. 14
 • Vypracovaný PS zaslat ke kontrole

Vlastivěda

 • UČ str. 58, 59
 • PS str. 42
 • Vypracovaný PS zaslat ke kontrole

Učivo 18. 1. – 22. 1. 2021

 1. ročník

Český jazyk

 • UČ str. 55, 56 (vypracovat cvičení i s úkoly). Důležitá modrá tabulka na str. 56!
 • PS str. 3
 • 2 x diktát na vyjmenovaná slova
 • Úkoly zasílejte, prosím, ke kontrole průběžně – rychlejší zpětná vazba

Matematika

 • PS str. 6, 7, 8
 • Každý den procvičovat násobilku do 1000, dělení se zbytkem
 • Úkoly zasílejte, prosím, ke kontrole průběžně – rychlejší zpětná vazba

Anglický jazyk

 • UČ str. 25, PS str. 25
 • Stále procvičovat slovíčka a sloveso být ve všech osobách i čísle
 • Úkoly zasílejte, prosím, ke kontrole průběžně – rychlejší zpětná vazba

 

Přírodověda

 • UČ str. 37, 38, 39
 • PS str. 20, 21
 • Vypracovaný PS zaslat ke kontrole

Vlastivěda

 • PS str. 9, 10
 • Vypracovaný PS zaslat ke kontrole

 

 1. ročník

Český jazyk

 • UČ str. 71, 72 (vypracovat cvičení i s úkoly). Důležité žlutá tabulka!
 • PS str. 3
 • 2 x diktát
 • Úkoly zasílejte, prosím, ke kontrole průběžně – rychlejší zpětná vazba

Matematika

 • UČ str. 65 (vypracovat všechna cvičení)
 • PS str. 4
 • 2 x pětiminutovka (násobilka do 1000, dělení se zbytkem)
 • Úkoly zasílejte, prosím, ke kontrole průběžně – rychlejší zpětná vazba

Anglický jazyk

 • UČ str. 27, cv. 4 – Zapamatuj si tyto fráze …
 • PS str. 27
 • Nakresli na papír lidské tělo (v prádle) a popiš jeho části
 • Úkoly zasílejte, prosím, ke kontrole průběžně – rychlejší zpětná vazba

Přírodověda

 • PS str. 12, 13
 • UČ str. 25
 • Vypracovaný PS zaslat ke kontrole

Vlastivěda

 • UČ str. 56, 57
 • PS str. 41
 • Vypracovaný PS zaslat ke kontrole

Učivo 11. 1. – 15. 1. 2021

 1. ročník

Český jazyk

 • UČ str. 53, 54 (vypracovat cvičení i s úkoly). Naučit se žluté tabulky + modrou tabulku na str. 54
 • PS str. 2
 • 2 x diktát na vyjmenovaná slova
 • Úkoly zasílejte, prosím, ke kontrole průběžně – rychlejší zpětná vazba

Matematika

 • PS str. 3, 4, 5
 • Každý den procvičovat násobilku do 1000, dělení se zbytkem
 • Úkoly zasílejte, prosím, ke kontrole průběžně – rychlejší zpětná vazba

Anglický jazyk

 • Dokončit PS str. 24
 • Důkladně se naučit nová slovíčka
 • UČ str. 24, cv. 2 – písemně odpovědět na otázky
 • Úkoly zasílejte, prosím, ke kontrole průběžně – rychlejší zpětná vazba

 

Přírodověda

 • UČ str. 34, 35, 36
 • PS str. 19
 • Vypracovaný PS zaslat ke kontrole

Vlastivěda

 • UČ str. 15
 • UČ str. 16 – vypracovat otázky 1, 2, 3
 • Vypracované otázky zaslat ke kontrole

 

 1. ročník

Český jazyk

 • UČ str. 69, 70 (vypracovat cvičení i s úkoly). Naučit se žlutou tabulku ze str. 69
 • PS str. 2
 • 2 x diktát
 • Úkoly zasílejte, prosím, ke kontrole průběžně – rychlejší zpětná vazba

Matematika

 • UČ str. 64 (vypracovat všechna cvičení)
 • PS str. 3
 • 2 x pětiminutovka (násobilka do 1000, dělení se zbytkem)
 • Úkoly zasílejte, prosím, ke kontrole průběžně – rychlejší zpětná vazba

Anglický jazyk

 • Dokončit PS str. 26
 • Důkladně se naučit nová slovíčka
 • Napsat podobný rozhovor podle učebnice str. 26
 • Úkoly zasílejte, prosím, ke kontrole průběžně – rychlejší zpětná vazba

Přírodověda

 • UČ str. 23
 • UČ str. 24 – odpovědět na otázky
 • Vypracované otázky zaslat ke kontrole

Vlastivěda

 • UČ str. 54, 55
 • PS str. 40
 • Vypracovaný PS zaslat ke kontrole

Učivo 4.1. – 8.1. 2021 ( 4. a 5. ročník )

Vážení rodiče, milé děti,

moc mě mrzí, že se opět spojujeme prostřednictvím webových stránek naší školy. Doufám, že to bude jen tento týden. Proto jsem zadala úkoly na procvičování a upevňování učiva. Řada z Vás dokončila první díly pracovních sešitů a po návratu z prázdnin jsme se měli společně pustit do nových. Bohužel, situace tomu chtěla jinak. Pokud by distanční výuka trvala i další týdny, bude potřeba si nové pracovní sešity vyzvednout ve škole, abychom v nich mohli začít pracovat…

Předem Vám děkuji za zodpovědné plnění úkolů a zasílání ke kontrole… Těším se brzy na viděnou.

Učivo 4. 1. – 8. 1. 2021

 1. ročník

Český jazyk

 • UČ str. 48, cv. 1
 • UČ str. 50, cv. 8
 • UČ str. 51, cv. 11, 12
 • Všechna cvičení vypracovat i s úkoly, které jsou napsány pod cvičením
 • Zaslat ke kontrole!

Matematika

 • Dokončit pracovní sešit 1. díl
 • Denně opakovat násobilku a dělení se zbytkem
 • Písemné sčítání a odčítání (př.: 75 + 85, 98 – 29 zapsané pod sebe)
 • Vypočítané příklady zaslat ke kontrole!

Anglický jazyk

 • Lekce 11 – napsat a naučit se nová slovíčka
 • Opakovat časování slovesa být (TO BE) ve všech osobách i čísle
 • Tvořit věty se slovesem TO BE (př. I am Tom. …)
 • PS str. 24, cv. 1 (přeložit)
 • PS str. 25, cv. 5 (přeložit)
 • Zaslat ke kontrole!

 

 1. ročník

Český jazyk

 • UČ str. 66 – vypracovat všechna cvičení i s úkoly
 • UČ str. 67 – vypracovat všechna cvičení i s úkoly
 • Zaslat ke kontrole!

Matematika

 • Dokončit pracovní sešit 1. díl
 • UČ str. 62
 • UČ str. 63
 • Vypracovat všechna cvičení
 • Zaslat ke kontrole!

Anglický jazyk

 • Vzhledem k obtížnosti nové látky v lekci 11, tuto lekci přeskočíme a vrátíme se k ní společně ve škole
 • Lekce 12 – zapsat a naučit nová slovíčka
 • PS str. 26, cv. 1 (přeložit)
 • PS str. 27, cv. 4 (přeložit)
 • Zaslat ke kontrole!

Rozhodnutí Vlády ČR – 1. – 5. ročník

Základní škola Ohrazenice, okres Semily – příspěvková organizace

Z rozhodnutí Vlády ČR ze dne 23. 12. 2020 se opět od 4. 1. 2021 /pondělí/ omezuje osobní přítomnost žáků na prezenčním vzdělávání. U malotřídních škol nastupují do školy i žáci, kteří jsou ve školním roce 2020/2021 zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku.

Od 4. 1. 2021 do 10. 1. 2021 je povolena prezenční výuka pro žáky 1., 2. a 3. ročníku.

Pro ostatní žáky – 4. a 5. ročník bude opět povinné vzdělávání distančním způsobem. Žákům těchto ročníků jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole s ohledem na jejich vzdělávací potřeby, vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník. Z tohoto důvodu je nutné si domluvit termín a čas s třídní učitelkou /telefon, mail/. Distanční vzdělávání – úkoly budou zadávány jako na podzim 2020.

Provoz ve škole od 4. 1. 2021:

 • výuka i pobyt ve škole a školních zařízeních /ŠD, ŠJ/ – zvýšená hygienická a protiepidemická opatření
 • povinnost žáků i zaměstnanců nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole
 • je zakázána výuka hudební a tělesné výchovy
 • je umožněn provoz ŠD – po celou dobu pobytu s rouškou

 

Školní stravování od 4. 1. 2021:

  • ve školní jídelně se mohou stravovat pouze žáci v prezenční výuce
  • žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách ŠJ nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy
 • žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd, stravu si mohou odebírat výdejním okénkem do vlastních jídlonosičů

 

 • /Přihlášení ke stravování žáků na distančním vzdělávání je závazné, pravidelný odběr, neboť se jedná o zvýhodněné stravování. Nepravidelné stravování /jen někdy/ je hrazeno plnou částkou. Obědy budou vydávány do vlastních nádob okénkem v 11. 30 hodin. U tohoto stravování platí odhlašování z důvodu nemoci.

Obědy žáků 4. a 5. ročníku je nutné přihlásit do 4. 1. 2021 do 8.00 hodin – telefonicky /kuchařka, vedoucí ŠJ, mail školy/.

O dalším vývoji Vás budeme informovat podle pokynů ministra školství.

Doufáme, že se ostatní ročníky vrátí do školních lavic co nejdříve.

 

Mgr. Helena Damašková

ředitelka školy

Informace k provozu od 30. 11. – 4., 5. ročník

Základní škola Ohrazenice, okres Semily – příspěvková organizace

Ohrazenice 88, 511 01 Turnov

 

INFORMACE K PROVOZU ZŠ OHRAZENICE OD 30. listopadu 2020

Na základě nového Protiepidemického systému /PES/ pro oblast školství je od pondělí 30. listopadu 2020 povinná prezenční výuka pro všechny žáky I. stupně základní školy. 4. a 5. ročník se vrací do školy.

Provoz školy

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách za dodržování zvýšených hygienických a protiepidemických opatření.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole, včetně školní družiny. Žáci mají vlastní roušky, nejméně dvě.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Provoz ve školní družině je umožněn pouze za dodržení homogenity skupiny žáků.

Ranní družina: provoz ve škole, škola je otevřena od 6. 30 hodin, žáci jsou ve svých třídách, pedagogičtí pracovníci vykonávají dohled nad žáky.

Odpolední provoz ve ŠD: 11. 40 – 16. 00 hodin

Do ŠD jsou zařazeni pouze žáci 1., 2. a 3. ročníku.

Žáci 4. a 5. ročníku nebudou do ŠD zařazeni z personálních důvodů a povinnosti dodržování homogenních skupin ve stupni 3 – 5 /PES/.

 

 

                                                                                     

Mgr. Helena Damašková

Učivo 23. 11. – 27. 11. 2020

 1. ročník

Český jazyk

 • UČ str. 40 – 42, PS str. 33 – 34
 • Růžová knížka str. 19 – 23
 • 2 x diktát, 2 x opis z UČ
 • Zaslat ke kontrole

Matematika

 • PS str. 47- 50
 • MM str. 16 – 17
 • 2 x pětiminutovka
 • Pracovní list – 2 sloupečky
 • Zaslat ke kontrole

Anglický jazyk

 • UČ str. 19, PS str. 19
 • Opakovat slovní zásobu 1 – 8 lekce
 • Zapsat slovíčka z 9 lekce – naučit novou slovní zásobu
 • Zaslat ke kontrole

 

 1. ročník

Český jazyk

 • UČ str. 58 – 60, PS str. 33 – 34
 • Procvičování pravopisu: str. 15, 21, 27
 • 2 x diktát, 2 x opis z UČ
 • Zaslat ke kontrole

Matematika

 • PS str. 33, 35
 • 2 x slovní úloha z učebnice
 • Matematické rozcvičky: str. 16, 17
 • 2 x pětiminutovka
 • Zaslat ke kontrole

Anglický jazyk

 • PS str. 18
 • Opakovat slovní zásobu 1 – 8 lekce
 • Zapsat slovíčka z 9 lekce – naučit novou slovní zásobu
 • UČ str. 20, PS str. 20
 • Zaslat ke kontrole