okres Semily – příspěvková organizace
Základní škola Ohrazenice

Základní škola Ohrazenice

Školní rok 2020/2021

Informace pro zákonné zástupce žáků

1. ročník 

1. 9. 2020 slavnostní zahájení školního roku 2020/2021 od 8.00 do 8.45 h. Žáci přicházejí v doprovodu zákonných zástupců s aktovkou. Třídní učitelka podá informace o provozu školy.

  2. – 5. ročník

1. 9.  slavnostní zahájení školního roku 2020/2021 od 8.00 – 9.30 h. V 9.30 h – oběd.

Provoz školní družiny : ranní 6.30 – 7.45 h, odpolední 10.00 – 16.00 h.

Žáci budou poučeni o bezpečnosti, hygienických a protiepidemických opatření.

    Stravování

1. 9. 2020 – oběd pro žáky 2. – 5. ročníku v 9.30 h.

od 2. 9. 2020 stravování dle rozvrhu hodin pro 1. – 5. ročník

Stravné od 1. 9. 2020

svačina 12,- Kč

oběd 7 – 10 let  27,- Kč

oběd 11 – 15 let 28,- Kč

 

 

 

Učivo 22. 6. – 26. 6. 2020

Poslední týden školního roku 2019 / 2020

Pro všechny ročníky: dokončení učiva, závěrečné opakování, vypracovat všechny úkoly v pracovních sešitech.

 

Doufáme, že se s většinou žáků setkáme při předávání vysvědčení 26. nebo  29. června. Informace o ukončení školního roku byly zaslány žákům vzdělávaným doma mailem nebo SMS.

Učivo 15. 6. – 19. 6. 2020

 1. ročník
 • Český jazyk – Slabikář 109 – 116 ( čtení s porozuměním, vyprávět, odpovědi na návodné otázky k textu, PS ke Slabikáři ( procvičovat čtení, stále obloučkujeme )
 • Písanka 4. díl – 37 – 40 ( dokončení ), procvičovat psaní, přepisy ze Slabikáře, PS – slova, věty
 • Matematika – PS 54 – 58, procvičovat pamětné sčítání a odčítání do 20
 • Matematické minutovky – 29 – 32, dokončení
 • Prvouka – 76 – 78

2. ročník

 • Český jazyk  – PS  44, 45, PS ( červený ) 32 – 34
 • Písanka – dokončit
 • Čtení – denně číst
 • Matematika – PS 63, MM 28 – 31, procvičovat pamětně násobilku
 • Prvouka – 74 – 75 ( vzadu v PS jsou otázky k opakování – doplnit )

3. ročník

 • Český jazyk – UČ 106 – 109, PS 38 – 40
 • Písanka – 2 stránky
 • Matematika – PS 56 – 59, MM
 • Prvouka – PS 71 ( dokončit odpovědi na otázky )
 • Anglický jazyk – UČ 60 – 61 ( zopakuj si slovní zásobu, tvoř věty, otázky, důraz na správný pravopis ), PS 60 – 61 ( přelož slovíčka )

4. ročník

 • Český jazyk – UČ 110 ( napsat dopis a zaslat ke kontrole ), PS 38
 • Matematika – PS 60 – 63, MM – dokončit
 • Anglický jazyk – UČ 62 – 63, PS 62 – 63
 • Přírodověda – UČ 76, 77, PS 38 – 41
 • Vlastivěda – UČ  30 – 37, PS 16 – 18

5. ročník

 • Český jazyk –  UČ 140 – 144 ( závěrečné opakování, procvičování učiva ), PS 37 – 40 dokončit ( závěrečné opakování )
 • Matematika – PS 50 – 56 ( souhrnné procvičování ), UČ 140 -148 ( povrch kvádru  a krychle ), souřadnice
 • Anglický jazyk – UČ 60 – 61, PS 60 – 61
 • Vlastivěda – PS 24 – 26 ( opakování )
 • Přírodověda – PS 56, UČ 89 – 92 ( přečíst )

 

 

 

Učivo 8. – 12. 6. 2020

1.ročník

 • Český jazyk- Slabikář 103 – 108 (číst s porozuměním, vyprávět, dávat otázky k textu, úkoly, PS ke Slabikáři ( procvičovat čtení )
 • Písanka 4. díl – 34 – 36 ( správné tvary písmen )
 • Matematika 3. díl – PS 51 – 53
 • Matematické minutovky 3. díl – str. 28 ( procvičovat pamětné sčít. a odčítání  do 20 bez přechodu přes desítku )
 • Prvouka – 73 – 75

2. ročník

 • Český jazyk – PS 41 – 43, PS ( červený ) 29 – 31, 2 x diktát
 • Písanka – 32, 33
 • Čtení – denně
 • Matematika – PS 58 – 62, MM 24 – 27, procvičovat pamětně násobilku, 2 x pětiminutovka
 • Prvouka – PS 70 + v PS 73 opakování – průběžně doplňovat

3. ročník

 • Český jazyk – UČ 104, 105, PS 37, 2 x diktát, PP
 • Písanka – 2 stránky
 • Matematika – PS 31 – 55, MM, 2 x pětiminutovka
 • Prvouka – odpověz na otázky v PS str. 71 ( 8, 9, 10, 1 ,2, 1, 1, 2, 3, 4 )
 • Anglický jazyk – UČ 58, 59, PS 58, 59 ( naučit se anglickou abecedu )

4. ročník

 • Český jazyk – UČ 108, 109 ( cvičení vypracovat na zvláštní papír ), 2 x diktát, PS 37 ( Stavba věty – opakování )
 • Matematika – 56 – 59, MM, 2 x pětiminutovka
 • Anglický jazyk – UČ 60, 61 ( čtení + příklad ), PS 60 – 61
 • Přírodověda – UČ 75, PS 36, 37
 • Vlastivěda – UČ 25 – 29, PS 14, 15

5. ročník

 • Český jazyk – UČ 137 ( přímá a nepřímá  řeč, UČ 138 ( stavba věty – opakování ), PS 35, 36
 • Matematika – PS 45 – 49 ( obvod, obsah ), UČ 133 – 139 ( převody jednotek )
 • Anglický jazyk –
 • UČ 58. 59, PS 58, 59
 • Vlastivěda – UČ 46 – 49, PS 22, 23
 • Přírodověda – PS 53 – 55, UČ 83 – 88 ( přečíst )

Učivo 1. 6. – 5. 6. 2020

 1. ročník
 • Český jazyk – Slabikář 97 – 102 ( procvičování čtení, úkoly k textu ), PS ke Slabikáři
 • Písanka 4. díl – 30 – 33 ( diktáty, procvičovat přepis )
 • Matematika 3. díl – 46 – 50
 • Matematické minutovky 3. díl – 26, 27 ( procvičovat pamětné sčítání a odčítání do 20 –  pětiminutovky )
 • Prvouka – 70 – 72

2. ročník

 • Český jazyk – UČ 103, PS 37 – 40. PP 32, PS ( červený ) dopisovat ( měkké a tvrdé souhlásky, vlastní jména ), 2 x diktát
 • Písanka – 30, 31
 • Čítanka – dokončit, denně číst
 • Matematika – PS  53 – 57, MM 20 – 23, ( procvičovat násobilku 2, 3, 4, 5 ), 2 x pětiminutovka
 • Prvouka – 68, 69

3. ročník

 • Český jazyk – UČ 102, 103 časování sloves ( naučit se modré tabulky + vypracovat  cvičení na papír ). PS 36, 2 x diktát
 • Písanka – 2 stránky
 • Matematika – PS 46 – 50, pokračovat v MM, 2 x  pětiminutovka
 • Prvouka – odpověz na otázky 1 – 7 v PS str. 71 ( zašli do školy ke kontrole )
 • Anglický jazyk – napiš vypravování o sobě podle UČ str. 56 ( zašli do školy ke kontrole )

4. ročník

 • Český jazyk – UČ  107 ( ústně i písemně ), PS 37 ( 4. řeč přímá a nepřímá ), 2 x diktát, 2 x opis cvičení z UČ ( opakovat vzory, shoda podmětu s přísudkem, PP
 • Matematika – PS 51 – 55, 2 x pětiminutovka, opakovat písemné násobení a dělení
 • Anglický jazyk – UČ 58 ( odpovědi na otázky – celé věty ), opakovat slovní zásobu
 • Přírodověda – UČ 74 ( odpovědět písemně na všechny otázky, můžete zaslat do školy ke kontrole )
 • Vlastivěda – UČ 21 – 24, PS 13 – 15

5. ročník

 • Český jazyk – UČ 135 – 136, PS 34 ( Procvičovat pravopis, Slovní druhy, mluvnické kategorie – podstatná jména, slovesa )
 • Čítanka – dokončit ( práce s textem, úkoly k textu )
 • Matematika – PS 38, 39 ( opakování ),
 • Geometrie – PS 41 – 44
 • Anglický jazyk – UČ 56, 57, PS 56, 57 ( naučit se novou slovní zásobu )
 • Vlastivěda – UČ 42 – 45, PS 20, 21
 • Přírodověda – UČ 79- 82 ( v UČ str. 82 vypracovat otázky 1 – 4, zaslat do školy ke kontrole )

Učivo 25. – 29. 5. 2020

1 . ročník

 • Český jazyk – Slabikář 92 – 96 ( čtení s porozuměním – zadávat otázky k textu, vyprávět obsah přečteného ), PS ke Slabikáři ( denně procvičovat čtení )
 • Písanka 4. díl – 22 – 29
 • Matematika 3. díl – 41 – 45
 • Matematické minutovky 3. díl -23 – 25
 • Prvouka – 68, 69

2. ročník

 • Český jazyk – PS 33, 34, UČ 97 / 5 b ( na papír ), UČ 102 ( adresa ), PS 35 ( adresa ), PP 31, 2 x diktát
 • Písanka – 28, 29
 • Čítanka – 94, denně číst
 • Matematika – 49 – 52, MM 17 – 19, 2 x pětiminutovka
 • Prvouka – PS 67

3. ročník

 • Český jazyk – UČ – 101 ( vypracovat na zvláštní papír ), PS 35 ( zvratná slovesa ), pokračovat v PP ( opakovat vyjmenovaná slova, odůvodňovat pravopis ), 2 x diktát
 • Písanka – 2 stránky za týden
 • Matematika – PS 39 – 45, pokračovat v MM, 2 x pětiminutovka
 • Anglický jazyk – UČ 56 – 57, PS 56 – 57, tvořit věty
 • Prvouka – opakování, PS 67

4. ročník

 • Český jazyk – UČ 106 ( vypracovat na zvláštní papír ), PS 36, 2 x diktát, odůvodňovat pravopis – vyjmenovaná slova, vzory podstatných jmen, shoda podmětu s přísudkem
 • Matematika – PS 46 – 50, pokračovat v MM, 2 x pětiminutovka
 • Anglický jazyk – UČ 56 – 57, PS 56 – 57, tvořit věty – otázky a odpovědi
 • Přírodověda – UČ 72 – 73, PS 35
 • Vlastivěda – UČ  20 ( vypracovat otázky na zvláštní papír, můžete zaslat mailem ke kontrole )

5. ročník

 • Český jazyk – UČ 123 – 134 ( procvičovat shodu přísudku s podmětem ), PS 33 ( Vyprávění, osnova )
 • Matematika – UČ 110 – 112 ( procvičování – pís. násobení, dělení, slovní úlohy, převody )
 • Anglický jazyk – UČ 54 – 55, PS 54 – 55, tvoření vět, otázky a odpovědi
 • Vlastivěda –  UČ 39 – 41, PS 18/ cvičení 5, 6 a str. 19 celá
 • Přírodověda – UČ 76 – 78, na str. 78 vypracovat otázky 1 – 4

Učivo 18. – 22. 5. 2020

1. ročník

 • Český jazyk – Slabikář 86 – 91, PS ke Slabikáři ( procvičovat čtení ), diktáty
 • Písanka 4. díl – 20, 21
 • Matematika 3. díl – 36 -40
 • Matematické minutovky 3. díl – 18 – 22
 • Prvouka – 66, 67

2. ročník

 • Český jazyk – PS 30 – 32, UČ 97/ 5 a) – na papír, PP 30, 2 x diktát
 • Písanka – 26, 27
 • Čítanka – 93 ( úkoly ), denně číst
 • Matematika – PS 47, 48, opakování násobilky 2, 3, 4 – viz sloupečky na procvičování ze školy, 2 x pětiminutovka
 • Prvouka – PS 65, 66

3. ročník

 • Český jazyk – UČ 100 ( vypracovat na zvláštní papír ), PS 34, 35 ( pouze slovesa – infinitiv ), 2 x diktát
 • Písanka – 2 stránky
 • Matematika – PS 34 – 38, pokračovat v MM, 2 x pětiminutovka
 • Anglický jazyk – UČ 54, 55, PS 54 ,55, diktát slovíček
 • Prvouka – opakování, PS 66

4. ročník

 • Český jazyk – UČ 105 ( vypracovat na zvláštní papír ), PS 35, 2 x diktát
 • Matematika – PS 41 – 45, pokračovat v MM, 2 x pětiminutovka
 • Anglický jazyk – UČ 54 – 55, PS 54 – 55
 • Přírodověda – UČ 71, PS 35
 • Vlastivěda – 16 – 19, PS 11 – 12

5. ročník

 • Český jazyk -UČ 130 – 133, PS 31 ,32
 • Matematika – PS 37, UČ 107 – 109 ( procvičování – písemné násobení , dělení, Slovní úlohy, převody)
 • Anglický jazyk – UČ 52, 53, PS 52 , 53
 • Vlastivěda – UČ 36 – 38, PS 18/ 1, 2, 3, 4
 • Přírodověda – UČ 73 – 75 , vypracuj otázky v UČ str. 75 ( 1 – 4 )

 

Učivo 11. – 15. 5. 2020

 1. ročník
 • Český jazyk – Slabikář 82 – 85, PS ke Slabikáři ( denně číst, procvičovat čtení )
 • Písanka 4. díl – 14 – 19
 • Matematika 3. díl – PS 32 -35
 • Matematické minutovky 3. díl – 16, 17
 • Prvouka – 64, 65

2. ročník

 • Český jazyk – UČ  96 ( ostatní slovní druhy ), PS 28, 29, UČ 97 ( opsat 3 věty na papír a označ číslem slovní druh ), PP 29, 2 x diktát
 • Písanka – 24, 25
 • Čítanka – 92 ( úkoly ), denně číst
 • Matematika – PS 42 – 46, MM 15, 16, 2x pětiminutovka
 • Prvouka – UČ 58  ( Statek v létě –  napiš nebo nakresli  4 rostliny a 4 živočichy )

3. ročník

 • Český jazyk – UČ 99 ( vypracovat na zvláštní papír, naučit se žlutou tabulku, to samé platí i na str. 98 ), PS 33, 2 x diktát, procvičovat vyjmenovaná slova
 • Písanka – 2 stránky za týden
 • Matematika – PS 27 – 33, pokračovat v MM, 2 x pětiminutovka
 •  Anglický jazyk – UČ 52 – 53, PS 52 – 53, diktát slovíček
 • Prvouka – UČ 70 – 71, PS 65

4. ročník

 • Český jazyk – UČ 104 ( vypracovat na zvláštní papír, naučit se žlutou tabulku ), PS 34, 2 x diktát, opakovat vyjmenovaná slova, vzory podstatných jmen, určování slovních druhů
 • Matematika – PS 35 – 40, 2 x pětiminutovka
 • Anglický jazyk – UČ 52 – 53, PS 52 – 53, diktát slovíček
 • Přírodověda – UČ 70, PS 34
 • Vlastivěda – UČ 13 -15, PS 10

5. ročník

 • Český jazyk – UČ 127 – 129, ( přísudek slovesný, přísudek několikanásobný, přísudek rozvitý ), PS 29, 30, procvičování
 • Matematika – PS 32 -36 ( procvičování ), UČ 105 – 106 ( procvičování slovních úloh )
 • Anglický jazyk – UČ 50 – 51, PS 50 – 51, diktát slovíček, tvořit otázky a odpovědi
 • Vlastivěda – UČ 34, 35 ( v učebnici na str. 35 dole vypracovat otázky na papír nebo na počítači a poslat),
 • Přírodověda – PS 52

 

Učivo 4. 5. – 7. 5. 2020

 1. ročník
 •  Český jazyk – Slabikář 78 – 81, úkoly k textu, PS ke Slabikáři – procvičování čtení
 • Písanka 4. díl – 5 – 13 (pozor na správné tvary písmen )
 • Matematika 3. díl – PS 30 – 31
 • Matematické minutovky 3. díl – 13 -15
 • Prvouka – 62 – 63

2. ročník

 • Český jazyk – UČ  ( spojky ) 95, PS 27, UČ 97 /1  na papír ( opiš a číslicí nad slovy označ slovní druhy: 1 – podstatná jména, 5 – slovesa, 7- předložky, 8 – spojky ), PP 28, 2 x diktát
 • Čítanka – 90 – 91
 • Písanka – 20 – 21
 • Matematika –  procvičování násobilky 2 a 3 ( cvičení si můžete vyzvednout ve škole v pondělí a ve středu od 8. 00 – 15. 00 h ), 2 x pětiminutovka ( násobilka 2, 3 )
 • Prvouka – UČ 57 ( nakresli 2 obrázky – 1. U vody, 2. V lese, můžete vyfotit a poslat )

3. ročník

 • Český jazyk – UČ 98, vypracovat na zvláštní papír, PS 33, 2 x diktát
 • Písanka – 1 stránka
 • Matematika – PS 25 – 26, pokračovat v MM, 2 x pětiminutovka
 • Anglický jazyk – UČ 50 – 51, nakresli mého mazlíčka a popiš ho ( vyfoťte a pošlete, ráda se podívám ), PS 50 – 51
 • Prvouka – UČ 68 – 69 ( kostra a svaly ), PS 64

4. ročník

 • Český jazyk – UČ 103, vypracovat celou stránku na zvláštní papír, PS 33, pokračovat v PP, 2 x diktát
 • Matematika – PS 31 -34, pokračovat v MM, 2 x pětiminutovka
 • Anglický jazyk – UČ 50 -51, PS 50 – 51
 • Přírodověda – UČ 67 – 69 ( potok, řeka ), PS 32 – 33
 • Vlastivěda – UČ 12 ( vypracovat na zvláštní papír ), PS 8 – 9

5. ročník

 • Český jazyk – UČ 125 -126 (podmět několikanásobný, podmět rozvitý ), PS 28
 • Matematika – UČ 103 – 104 ( desetinná čísla ), PS 29 – 31
 • Anglický jazyk – UČ 48 – 49, PS 48 – 49
 • Vlastivěda – UČ 33, PS 17
 • Přírodověda – UČ 72 ( vypracovat otázky 14 – 19 na papír nebo počítači )