okres Semily – příspěvková organizace

Učivo 22. 2. – 26. 2. 2021

 1. ročník

Český jazyk

 • UČ str. 60
 • PS str. 7
 • 2 x diktát na vyjmenovaná slova
 • Úkoly zasílejte, prosím, ke kontrole průběžně – rychlejší zpětná vazba

Matematika

 • PS str. 24 – 27
 • Opakovat písemné sčítání a odčítání
 • Každý den procvičovat násobilku do 1000, dělení se zbytkem
 • Úkoly zasílejte, prosím, ke kontrole průběžně – rychlejší zpětná vazba

Anglický jazyk

 • UČ str. 28 – 29 ( zapsat nová slovíčka )
 • PS str. 28, cv. 1, str. 29, cv. 4 – slovíčka nezapomeňte přeložit
 • Důkladně se naučit novou slovní zásobu
 • Stále procvičovat slovíčka a sloveso být ve všech osobách i čísle
 • Úkoly zasílejte, prosím, ke kontrole průběžně – rychlejší zpětná vazba

 

Přírodověda

 • UČ str. 44 – 45
 • Odpovězte na tyto otázka:
 • 1. Vyjmenujte pět obilnin a napište, k čemu se využívají?
 • 2. Které rostliny patří mezi olejniny?
 • 3. Uveďte dvě okopaniny a napište, co se z nich vyrábí?
 • Vypracované otázky zaslat ke kontrole

Vlastivěda

 • UČ str. 22
 • Odpovězte na tyto otázky: 1, 2, 4, 6b
 • Vypracované otázky zaslat ke kontrole

 

 1. ročník

Český jazyk

 • UČ str. 77 – celá (důležitá žlutá a hnědá tabulka)
 • PS str. 5
 • 2 x diktát
 • Úkoly zasílejte, prosím, ke kontrole průběžně – rychlejší zpětná vazba

Matematika

 • UČ str. 73 – pouze cv. 2, 3, 4
 • PS str. 8
 • 2 x pětiminutovka (násobilka do 1000, dělení se zbytkem)
 • Úkoly zasílejte, prosím, ke kontrole průběžně – rychlejší zpětná vazba

Anglický jazyk

 • Opakování slovní zásoby 9. – 11. lekce
 • PS str. 30
 • Úkoly zasílejte, prosím, ke kontrole průběžně – rychlejší zpětná vazba

Přírodověda

 • UČ str. 32 – 33
 • PS str. 17
 • Vypracovaný PS zaslat ke kontrole

Vlastivěda

 • UČ str. 63
 • PS str. 45
 • Vypracovaný PS zaslat ke kontrole