okres Semily – příspěvková organizace

Učivo 15. 2. – 19. 2. 2021

 1. ročník

Český jazyk

 • UČ str. 59
 • PS str. 6
 • 2 x diktát na vyjmenovaná slova
 • Úkoly zasílejte, prosím, ke kontrole průběžně – rychlejší zpětná vazba

Matematika

 • PS str. 20 – 23
 • Opakovat písemné sčítání a odčítání
 • Každý den procvičovat násobilku do 1000, dělení se zbytkem
 • Úkoly zasílejte, prosím, ke kontrole průběžně – rychlejší zpětná vazba

Anglický jazyk

 • UČ str. 27
 • Napiš povídání o své sbírce podle cv. 6
 • PS str. 27 (dokonči stránku)
 • Stále procvičovat slovíčka a sloveso být ve všech osobách i čísle
 • Úkoly zasílejte, prosím, ke kontrole průběžně – rychlejší zpětná vazba

 

Přírodověda

 • UČ str. 42 – 43
 • PS str. 23
 • Vypracovaný PS zaslat ke kontrole

Vlastivěda

 • UČ str. 20 – 21
 • PS str. 13
 • Vypracovaný PS zaslat ke kontrole

 

 1. ročník

Český jazyk

 • UČ str. 76 (práce s textem)
 • Procvičovat přídavná jména tvrdá
 • 2 x diktát
 • Úkoly zasílejte, prosím, ke kontrole průběžně – rychlejší zpětná vazba

Matematika

 • UČ str. 68 (pouze cv. 13, 15)
 • PS str. 7
 • 2 x pětiminutovka (násobilka do 1000, dělení se zbytkem)
 • Úkoly zasílejte, prosím, ke kontrole průběžně – rychlejší zpětná vazba

Anglický jazyk

 • UČ str. 29 (důležité cv. 6)
 • PS str. 29 (dokončit)
 • Úkoly zasílejte, prosím, ke kontrole průběžně – rychlejší zpětná vazba

Přírodověda

 • UČ str. 31
 • PS str. 16
 • Vypracovaný PS zaslat ke kontrole

Vlastivěda

 • UČ str. 61, 62
 • PS str. 44
 • Vypracovaný PS zaslat ke kontrole