okres Semily – příspěvková organizace

Učivo 25. 1. – 28. 1. 2021

 1. ročník

Český jazyk

 • UČ str. 57
 • PS str. 4
 • 2 x diktát na vyjmenovaná slova
 • Úkoly zasílejte, prosím, ke kontrole průběžně – rychlejší zpětná vazba

Matematika

 • PS str. 9, 10
 • Každý den procvičovat násobilku do 1000, dělení se zbytkem
 • Úkoly zasílejte, prosím, ke kontrole průběžně – rychlejší zpětná vazba

Anglický jazyk

 • UČ str. 26, 27 – zapsat nová slovíčka, důkladně se je naučit
 • PS str. 26 – cv. 1, str. 27 – cv. 5 (obě cvičení i přeložit)
 • Stále procvičovat slovíčka a sloveso být ve všech osobách i čísle
 • Úkoly zasílejte, prosím, ke kontrole průběžně – rychlejší zpětná vazba

 

Přírodověda

 • UČ str. 40 – odpovědět písemně na otázky
 • Vypracované otázky zaslat ke kontrole

Vlastivěda

 • UČ str. 16 – písemně odpovědět na otázky č. 4, 5, 6, 7
 • Vypracované otázky zaslat ke kontrole

 

 1. ročník

Český jazyk

 • UČ str. 73. Důležité žlutá tabulka!
 • UČ str. 74 – vypracovat pouze cv. 2, 4 (opět důležitá žlutá tabulka)
 • PS str. 4 – vypracovat pouze cv. 1, 2
 • 2 x diktát
 • Úkoly zasílejte, prosím, ke kontrole průběžně – rychlejší zpětná vazba

Matematika

 • UČ str. 66 (vypracovat všechna cvičení)
 • UČ str. 67 – vypracovat pouze cv. 4
 • PS str. 5
 • 2 x pětiminutovka (násobilka do 1000, dělení se zbytkem)
 • Úkoly zasílejte, prosím, ke kontrole průběžně – rychlejší zpětná vazba

Anglický jazyk

 • UČ str. 28, 29 – zapsat nová slovíčka a důkladně se je naučit
 • PS str. 28 (celá), str. 29 – cv. 4 (nezapomeň přeložit)
 • Úkoly zasílejte, prosím, ke kontrole průběžně – rychlejší zpětná vazba

Přírodověda

 • UČ str. 26
 • PS str. 14
 • Vypracovaný PS zaslat ke kontrole

Vlastivěda

 • UČ str. 58, 59
 • PS str. 42
 • Vypracovaný PS zaslat ke kontrole