okres Semily – příspěvková organizace

Učivo 18. 1. – 22. 1. 2021

 1. ročník

Český jazyk

 • UČ str. 55, 56 (vypracovat cvičení i s úkoly). Důležitá modrá tabulka na str. 56!
 • PS str. 3
 • 2 x diktát na vyjmenovaná slova
 • Úkoly zasílejte, prosím, ke kontrole průběžně – rychlejší zpětná vazba

Matematika

 • PS str. 6, 7, 8
 • Každý den procvičovat násobilku do 1000, dělení se zbytkem
 • Úkoly zasílejte, prosím, ke kontrole průběžně – rychlejší zpětná vazba

Anglický jazyk

 • UČ str. 25, PS str. 25
 • Stále procvičovat slovíčka a sloveso být ve všech osobách i čísle
 • Úkoly zasílejte, prosím, ke kontrole průběžně – rychlejší zpětná vazba

 

Přírodověda

 • UČ str. 37, 38, 39
 • PS str. 20, 21
 • Vypracovaný PS zaslat ke kontrole

Vlastivěda

 • PS str. 9, 10
 • Vypracovaný PS zaslat ke kontrole

 

 1. ročník

Český jazyk

 • UČ str. 71, 72 (vypracovat cvičení i s úkoly). Důležité žlutá tabulka!
 • PS str. 3
 • 2 x diktát
 • Úkoly zasílejte, prosím, ke kontrole průběžně – rychlejší zpětná vazba

Matematika

 • UČ str. 65 (vypracovat všechna cvičení)
 • PS str. 4
 • 2 x pětiminutovka (násobilka do 1000, dělení se zbytkem)
 • Úkoly zasílejte, prosím, ke kontrole průběžně – rychlejší zpětná vazba

Anglický jazyk

 • UČ str. 27, cv. 4 – Zapamatuj si tyto fráze …
 • PS str. 27
 • Nakresli na papír lidské tělo (v prádle) a popiš jeho části
 • Úkoly zasílejte, prosím, ke kontrole průběžně – rychlejší zpětná vazba

Přírodověda

 • PS str. 12, 13
 • UČ str. 25
 • Vypracovaný PS zaslat ke kontrole

Vlastivěda

 • UČ str. 56, 57
 • PS str. 41
 • Vypracovaný PS zaslat ke kontrole