okres Semily – příspěvková organizace

UČIVO 23. – 27. 3. 2020

1. ročník

 • Český jazyk – Slabikář 46 – 53 číst, pracovat podle zadání
 • Písanka 3 díl – str.  9 – 17 ( dbát na správný nácvik písmen )
 • Matematika III. díl – str.  8 – 12, procvičovat pamětně + a – do 10, MM 3. díl – str. 5 – 6
 • Prvouka – 52, 53

2. ročník

 • Český jazyk – UČ  90 ( vyjmenovat zpaměti slovní druhy ), PS  19 – 21, PP  22, PS ( červený ) str. 21, u cvičení odůvodňovat pravopis, 2 x  diktát viz. UČ
 • Čítanka – úkoly str. 74, 75, denně číst
 • Písanka – 12,13 ( k vyzvednutí ve škole ve středu 25. 3. od 8.00 – 15.00 h )
 • Matematika – PS 9 – 13, počítání zpaměti – pětiminutovky
 • Prvouka – UČ 54, 51, PS – 62, 63

3. ročník

 • Český jazyk – stále pokračovat v PS do str. 30, ( 3 x týdně opis cvičení z UČ str. 73 – 95, 2 x týdně diktát – odůvodňovat pravopis vyjmenovaných slov a slov příbuzných )
 • Písanka ( nová ) – každý den stránku ( k vyzvednutí ve škole ve středu 25. 3. od 8. 00 – 15. 00 h )
 • Matematika – dokončit PS II. díl (starý ), PS III. díl ( nový ) 3 – 6, MM ( nové ) 1 – 4
 • Prvouka – pokračovat v PS ( 2 str. týdně )
 • Anglický jazyk – pokračovat v PS ( 2 str. týdně )

4. ročník

 • Český jazyk – stále pokračovat v PS do str. 30, ( 3 x týdně opis cvičení z UČ 86 – 98, odůvodňovat pravopis vyjmenovaných slov a vzorů podstatných jmen, určování u podstatných jmen – pád, číslo, rod, vzor, u sloves – osoba, číslo, čas )
 • Matematika – pokračovat v PS 10 – 14, MM 8 – 10
 • Anglický jazyk – pokračovat v PS ( 3 str. za týden ), opakovat slovíčka, tvořit věty, otázky x odpovědi
 • Přírodověda – pokračovat v PS s UČ ( 2 str. za týden )
 • Vl – dokončit PS s kontrolou v UČ

5. ročník

 • Český jazyk – PS 21 – 24 ( číslovky), UČ 112 – 119 ( skloňování číslovek )
 • Matematika – PS 16, 17, Matematické minutovky 1. díl – pokračovat v dokončení, procvičovat písemné dělení dvojcif. dělitelem ( příklady v UČ )
 • Anglický jazyk – pokračovat 3 str. za týden, tvořit věty, otázky x odpovědi, procvičovat slovní zásobu
 • Vlastivěda  – UČ 23 – 25, str. 26 vypracovat stručně odpovědi, PS 13
 • Přírodověda – UČ 62 – 63 ( naučit se části jednotlivých  soustav )