okres Semily – příspěvková organizace

UČIVO 16. – 20. 3. 2020

1. ročník

 • Český jazyk – Slabikář 38 – 45, PS ke Slabikáři, denně číst
 • Matematika – PS II. díl dokončit, PS III. díl do str. 7

2. ročník

 • Český jazyk – PS do strany 18, PP – do strany 21, PS (červený sešit) str. 19 – 20, denně číst
 • Matematika – PS do str. 8, MM do str. 3
 • Prvouka – PS str. 60,61

3. ročník

 • Český jazyk – PS do str. 30, procvičování (vyjmenovaná slova), denně číst
 • Matematika – PS a MM  dokončit
 • Anglický jazyk – 2 stránky
 • Prvouka – 2 stránky, opakovat slovíčka, otázky x odpovědi

4. ročník

 • Český jazyk – PS do str. 30, procvičování  (vzory…)
 • Matematika – dokončit PS a MM, nový PS do str. 9, nové MM do str. 7
 • Přírodověda – opakovat, kontrola PS s UČ
 • Vlastivěda – dokončit PS
 • Anglický jazyk – PS 3 stránky, opakovat slovíčka, tvořit věty, otázky x odpovědi

5. ročník

 • Český jazyk – PS  do str. 20, UČ 101 – 110 (zájmena)
 • Matematika – PS str. 11, 12, UČ 90 – 98
 • Vlastivěda – UČ 20 – 23, PS 11, 12
 • Přírodověda – UČ str. 60, 61
 • Anglický jazyk – PS 3 stránky